Projekty a granty

Projekty a granty

 

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 realizátorem projektu "Šablony II OA Kubelíkova" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016088, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, projektové dny mimo školu, podpora žáků ze strany školního kariérového poradce, podpora spolupráce mezi školou a budoucími zaměstnavateli.

 

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 realizátorem projektu "Podpora vzdělávání na OAK" s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008053, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjející ICT.

Celková výše podpory činí 965 536 Kč.

 

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37  realizátorem projektu "Společně si rozumíme OAK" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001278, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 741 454Kč.


logo.fondy