Přijímací řízení

Přijímací řízení

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

 

Aktuální přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 


Ředitelka Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vyhlašuje podle § 60 až 64 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022.


Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo pro školní rok 2021-22 ke stažení.

Kritéria přijímacího rozhovoru z českého jazyka pro uchazeče s OMJ ke stažení.

Ochrana zdraví a provoz SŠ v den JPZ 3. a 4. května 2021 ke stažení.

Osobní přítomnost žáka na JPZ ve dnech 3. a 4. května 2021 ke stažení.


Škola plánuje otevřít:

2 třídy pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management (60 žáků)

1 třídu pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie (30 žáků)

1 třídu pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum,
Nové ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum (30 žáků)


Vyučované cizí jazyky

Na oborech vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Sportovní management a 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP: Obchodní akademie se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským, německým, ruským, francouzským jazykem.

Na oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum se jako první cizí jazyk vyučuje jazyk anglický a jako druhý cizí jazyk volba mezi španělským a německým jazykem.

 

Doplňující informace

Na přihlášce ke studiu nemusí být potvrzení od lékaře. Přihláška musí být doručena škole do 1. března 2021, osobně nebo poštou.


Úřední hodiny studijního oddělení školy:

Pondělí až pátek 8:00 – 14:30 hodin, popř. dle domluvy.


Kontakt

Tel. číslo: 222 119 221, 725 834 356, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript