Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2019

 

Termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2019:


  • praktická zkouška z odborných předmětů:
    • pondělí 9. září 2019 - zahájení zkoušky v 7:30 h
  • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
    • čtvrtek 12. září 2019 - přesný čas zkoušek bude zveřejněn v prvním zářijovém týdnu

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 se budou konat od 2. do 6. září 2019 na spádové škole dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT (k dispozici např. na http://www.novamaturita.cz).


   

Způsob hodnocení profilových zkoušek 2018 - 2019

 

Způsob hodnocení profilových zkoušek 2018 - 2019 ke stažení.


Stanovení termínů ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek konaných v jarním zkoušebním období roku 2019 v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ke stažení.


   

Příkaz k rozsahu maturitních zkoušek

 

Příkaz ředitelky školy k rozsahu maturitních zkoušek pro školní rok 2018/2019


Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie ke stažení

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP sportovní management ke stažení

Obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ke stažení


Příloha č. 1 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách

Příloha č. 2 Sdělení MŠMT


   

Maturitní témata - Ekonomické lyceum

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA


   

Strana 1 z 2