Dny Frankofonie 2015

Dny Frankofonie 2015

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 17. března 2015 byli naši francouzštináři pozváni Velvyslanectvím Kanady na Dny Frankofonie do pražského Francouzského institutu. Zajímavá byla již samotná návštěva Institutu, neboť je to unikátní prostor, kde přednášeli např. Breton či Sartre.

Studenti si mohli prohlédnout mediatéku, galerii či knihkupectví. Poté jsme v tamním kině zhlédli dva kanadské dokumenty ve francouzském znění s českými titulky. První dokument „Pokud počasí dovolí“ byl zaměřen na střetávání tradičního života Inuitů s moderní civilizací. Druhý dokument „Myslí si, že jsem Číňanka!“ ukazuje dospívání pěti adoptovaných Číňanek a jejich hledání vlastní identity.

„Dokument o Číňankách se mi velice líbil, protože mi ukázal, jak důležitá je rodina. Že si mám vážit všeho, co mám. Každý v životě chce víc a víc, nikdy nejsme dostatečně spokojeni a přestáváme si vážit maličkostí. Doufám, že půjdeme někdy na další podobný povedený dokument.“ Andrea Phamová, 2.A

„Mně připadal zajímavější dokument o Inuitech, dozvěděl jsem se, jak žijí v bídných podmínkách, jejich kultura zaniká a oni se jí přesto snaží udržet. A i přesto že žijí v takových podmínkách, jsou veselí a smějí se.“ Radek Kříž, 2.A

 

Les Journées de la Francophonie


Le 17 Mars, 2015, nos étudiants de français sont allés à l´Institut français de Prague pour les Journées de la Francophonie, à l'invitation de l'Ambassade du Canada. Visiter l´institut était intéressant, parce que c´est un espace unique, où par exemple Breton ou Sartre ont prononcé une conférence.

Les étudiants ont pu visiter la médiathèque, la galerie ou la librarie. Puis nous avons regardé les deux films documentaires canadiens en français avec les sous-titres tchèques. Le premier documentaire „Si le temps le permet“ concerne la confrontation de la vie traditionnelle des Inuits avec la civilisation moderne. Le deuxième documentaire „On me prend pour une chinoise !“ montre l'adolescence de cinq femmes chinoises adoptées et leur quête d'identité.

„J´ai adoré le documentaire sur les Chinoises, parce qu'il m'a montré comment la famille est importante. On doit avoir de l´estime pour tout ce que j´ai. Tout le monde veut plus en plus dans la vie, nous ne sommes jamais satisfaits et nous n´apprécions pas les petites choses. J´espère qu ´on ira regarder un autre documentaire pareil la prochaine fois.“ Andrea Phamová, 2.A

„Moi, j´ai préferé le documentaire sur les Inuits. J´ai appris qu´ils doivent vivre dans des conditions misérables, que leur culture est en train de disparaître et pourtant ils essayent de la préserver. Et malgré ces conditions ils sont gais et ils rient.“ Radek Kříž, 2.A