Návštěva studentů z Dánska

Návštěva studentů z Dánska

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Ve čtvrtek 12. 3. 2015 nás opět navštívila skupina dánských studentů, tentokrát ze školy Birkerød Gymnasium. 25 studentů se dvěma učiteli tohoto gymnázia přijelo do České republiky na týdenní poznávací výlet, během kterého navštívili uranové doly v Příbrami, Karlštejn a další.

Den před svým odjezdem ještě stihli na dvě hodiny navštívit naši školu. Během první hodiny si prohlédli školu, kde je velmi překvapila nejen naše jazyková učebna vybavená sluchátky, ale i množství sportovišť, kterých naši studenti využívají. V hodině druhé si zašli popovídat se studenty třetích ročníků do jejich hodin anglické konverzace.

Dánští studenti při návštěvě naší školy zpracovávali projekt do hodin společenských věd, který byl zaměřen na významná společenská témata. Na začátku hodiny tak naši studenti odpovídali na otázky zaměřené např. na politiku a mladé lidi v naší zemi, jejich postoj k znečišťování naší země apod. Poté již měli všichni možnost popovídat si o čem je jen napadlo a hodina tak utekla v příjemné atmosféře a čilém ruchu.


Mgr. Jana Diblíková