Exkurze do bioplynové stanice a čistírny odpadních vod

Exkurze do bioplynové stanice a čistírny odpadních vod

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Čistírna odpadních vod Nymburk

Dne 13. 11. 2012 se naše třída společně s 1.A vydala směr Nymburk, kde jsme navštívili čistírnu odpadních vod. Při prohlídce s odborným výkladem jsme navštívili mechanicko-biologickou čistírnu, která obsluhuje Nymburk a blízké obce. Přiváděná splašková voda z odpadních vod nejprve prochází česlem, lapači štěrku a tuků. Dále následuje biologická fáze, tzn. že v oběhových aktivačních nádržích se pomocí mikroorganismů odstraňují dusíkaté látky a fosfor. Na kalové koncovce probíhá zpracování kalu. Z kalu se stane hnojivo pro zemědělskou výrobu.

Exkurze se mi líbila a zaujaly mě velké usazovací nádrže, na které jsme vylezli po schodech až nahoru. V nádržích jsme viděli kal.

 

Bioplynová stanice Kněžice

Bioplynová stanice Kněžice vyrábí obnovitelnou energii z biologicky rozložitelného odpadu. Tímto způsobem místní obyvatelé řeší využití a zpracování odpadů, což jim zajišťuje levnější teplo a  také výrobu elektrické energie, která pokrývá celou energetickou spotřebu obce.

Tuto část exkurze jsme měli s lepším výkladem. Po areálu nás provázel přímo pan starosta a v interiéru nás seznámila s problematikou paní Soukupová. Až na ten zápach v horní části areálu to byla pro mě dobrá inspirace. Myslím si, že to byl povedený výlet.

 

Andrea Rendlová, 2.D