Škola v ZOO, ZOO ve škole

Škola v ZOO, ZOO ve škole

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Studenti prvních ročníků se na konci školního roku mohli procvičit ve skupinové práci v rámci projektových dnů. Téma „Škola v ZOO, ZOO ve škole!“, jak už název napovídá, studentům umožnilo získat nové poznatky a informace o pražské ZOO.

Nejednalo se pouze o návštěvu ZOO, která byla také součástí projektu, ale studenti si museli zejména procvičit práci s textem, vyhledávání informací a konečné zpracování údajů. Výstupem byly vyplněné pracovní listy a prezentace výsledků práce jednotlivých skupin před třídou a komisí učitelů. Většině studentů se výsledek podařil. Byly zde i skupiny, jejichž výkon byl výborný a byla radost je při prezentaci sledovat. Bohužel se objevili i tací, kteří úkol nesplnili ani z poloviny.

Všem studentům, kteří se snažili splnit úkol podle svého nejlepšího svědomí, děkujeme za odvedenou práci a doufáme, že se během projektových dnů naučili spoustu užitečných dovedností.

Přejeme všem pěkné prožití prázdnin!

Mgr. Pavla Šrámková, Mgr. Radka Pokorná