Exkurze do památníku Vojna a do Příbrami

Exkurze do památníku Vojna a do Příbrami

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

7. 9. 2011

    Stalo se už důstojnou tradicí naší školy, že každoročně vyjíždějí 4. ročníky na exkurzi do památníku Vojna  u Příbrami. I letos v září jsme navštívili bývalý tábor nucených prací  a následné vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu, ležící  5 km jihovýchodně od Příbrami, v oblasti známé výskytem železné, stříbrné a uranové rudy.

    Toto místo nepůsobí na nikoho z nás příliš optimisticky, přesto jsme se snažili odvézt si odsud co nejvíce nových informací a zážitků. Památník Vojna nás přivítal plotem s ostnatým drátem a branou, které vévodí cedule s nápisem  ,,Prací ke svobodě‘‘, pozůstatek  inspirace fašistickými koncentračními tábory.

     Na začátku exkurze jsme zhlédli dokumentární snímek, který nám tak trochu přiblížil dobu 50. let 20. století, kdy byl památník Vojna využíván jako pracovní tábor. Po skončení filmu jsme se přesunuli na vyhlídku. Vystoupali jsme po schodech až do nejvyššího patra věže a naskytl se nám pohled na celý objekt památníku. Dnes stojí již pouze jedna dřevěná ubikace, místa ostatních, nedochovaných, označuje vždy plocha vysypaná kamením, na které jsou naznačeny obrysy budovy.

    Při exkurzi jsme prošli všechny přístupné prostory, například kulturní místnost, ošetřovnu či zmiňovanou ubikaci. Výklad místního průvodce byl opravdu důkladný, ale hlavně věcný, a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a podstatných informací o zdejším táboře, jako například to, že se nedochovaly dvě těžební šachty a že rozloha tábora v době, kdy fungoval, byla dvakrát větší než dnes. Na závěr prohlídky byl každému  z nás umožněn vstup do betonové místnůstky zvané ,,samotka‘‘. Nutno podotknout, že nikterak příjemná zkušenost to nebyla.

    Abychom načerpali trochu pozitivní energie, přesunuli jsme se po exkurzi na poutní místo zvané Svatá Hora. Prohlédli jsme si zdejší barokní areál a pořídili pár skupinových fotek, abychom měli na výlet také nějakou tu památku, která se nám potencionálně nevypaří z hlavy.

    Směrem dolů následovala dlouhá, ale zajímavá cesta po zastřešených schodech , které nás dovedly až do Příbrami. Tady jsme si všichni dopřáli vytoužený oběd v restauraci a vydali se zpět do Prahy.

    Při zpáteční cestě nás sice zastihl déšť, kterého jsme se tak trochu obávali celý den, ale zážitek ze společně stráveného dne nám ani trochu nepokazil.

 

Exkurze do památníku Vojna a do Příbrami