Školní akce

Beseda na téma Voda a společnost

Dne 25.1.2011 byl pro žáky 1.A a 1.B objednán ekologický program. Žáci si mohli zopakovat spoustu užitečných informací o vodě, které znali ze zeměpisu, chemie a biologie. Hlavním cílem bylo poukázat na problémy spojené s nedostatkem vody a s jejím znečištěním. Program probíhal skupinovou prací a čím více se žáci zapojovali, tím více se toho mohli dozvědět. Tímto ekologickému centru Koniklec děkujeme!

Mgr. Radka Pokorná


   

Pomoc našich studentů seniorům

Velké poděkování si zaslouží několik studentů naší školy, kteří v sobotu 11.12.2010 pomáhali seniorům při „Předvánoční projížďce Prahou“ organizované Životem 90. Do školy přišel pochvalný dopis, že naši studenti byli velice ochotní a empatičtí. S Životem 90 spolupracujeme již několik let a doufáme, že i v dalších letech se v naší škole najdou ochotní studenti, kteří budou ochotni pomáhat druhým.


   

Tonda Obal na cestách

V prosinci proběhla na naší škole beseda s názvem „Tonda Obal na cestách“, které se zúčastnili studenti prvních ročníků. Jednalo se o pojízdnou výstavu o třídění, recyklaci a likvidaci odpadu.

Studenti si zopakovali správné třídění odpadu a dozvěděli se o následné cestě separovaného odpadu přes dotřiďovací linky až k samotné recyklaci. Součástí přednášky bylo promítání krátkých ukázek recyklace jednotlivých tříděných složek odpadu a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách.

Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Doufáme, že jsme tímto způsobem otevřeli oči i těm, kteří zatím nevstoupili na cestu, která vede k využití odpadu jako druhotné suroviny, a tím šetří městům peníze i životní prostředí.


   

Strana 36 z 36