Ze života školy

Tonda Obal na cestách

Školní akce

V prosinci proběhla na naší škole beseda s názvem „Tonda Obal na cestách“, které se zúčastnili studenti prvních ročníků. Jednalo se o pojízdnou výstavu o třídění, recyklaci a likvidaci odpadu.

Studenti si zopakovali správné třídění odpadu a dozvěděli se o následné cestě separovaného odpadu přes dotřiďovací linky až k samotné recyklaci. Součástí přednášky bylo promítání krátkých ukázek recyklace jednotlivých tříděných složek odpadu a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách.

Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Doufáme, že jsme tímto způsobem otevřeli oči i těm, kteří zatím nevstoupili na cestu, která vede k využití odpadu jako druhotné suroviny, a tím šetří městům peníze i životní prostředí.


   

Strana 13 z 13