Ze života školy

Sklárna Rűckl Crystal Nižbor

Školní akce

Po úspěšné exkurzi do skláren v Nenačovicích jsme tentokrát zavítali do sklárny v Nižboru, která se pyšní křišťálovými výrobky vyráběnými ruční technologií, dokonce i výrobou křišťálových sošek českých lvů pro nejlepší filmaře.

Exkurze se tentokrát zúčastnili studenti z 1.C a 1.E. Během exkurze jsme se seznámili s jednotlivými etapami výroby křišťálových výrobků, tedy hutním provozem, zpracováním, kreslením i broušením.

Součástí areálu sklárny je také prodejna skla i s možností občerstvení pro návštěvníky, kterou jsme si také prohlédli. Na závěr exkurze všichni studenti dostali na památku malý dárek a odebrali jsme se zpět do Prahy.

Naše díky patří i Ekodomovu Koniklec, který nám zajistil dopravu i doprovod lektora.


   

Lyžařský zájezd do Rakouského Hochfichtu

Školní akce


V sobotu dne 22. 1. se konal jednodenní lyžařský zájezd do Rakouského Hochfichtu. Odjezd byl v 5 hodin ráno a cestu tam jsme snad všichni prospali. Kolem 09:15 jsme dorazili na parkoviště u lyžařského střediska a pomalu jsme se vydali na sjezdovky. V areálu se nachází několik vleků, asi 3 čtyřsedačky a 2 pojízdné pásy. Sjezdovky byly vcelku upravené. Některé byly krásně široké, jiné naopak užší a celkově tam nebylo mnoho lidí. I počasí nám docela přálo, viditelnost byla dobrá, škoda jen, že se sluníčko neukázalo víckrát. Po celodenním lyžování jsme se vrátili k autobusu a v 17:00 vyrazili na cestu domů. Cestou zpátky v autobuse promítali dva filmy a na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme dorazili kolem 10 hodiny večerní.

Myslím, že se tento výlet opravdu vydařil a rádi bychom si ho někdy zopakovali.

Barbora Mrázková


   

Kouzelná chemie

Školní akce

„Kouzelná chemie“
Pod tímto názvem mohli studenti prvních a druhých ročníků shlédnout ukázkovou hodinu „Kouzelné chemie“, kterou k nám na školu přijeli demonstrovat pod záštitou společnosti Česká hlava zástupci VŠCHT Praha.
Hodina byla velmi interaktivní a probíhala formou dialogů s množstvím pokusů. Studenti se dozvěděli nejen informace o VŠCHT, ale i několik překvapivých poznatků.
Děkujeme společnosti Česká hlava, která byla organizátorem akce a samozřejmě i doktorandům, kteří ukázkovou hodinu zrealizovali.


   

Beseda na téma Voda a společnost

Školní akce

Dne 25.1.2011 byl pro žáky 1.A a 1.B objednán ekologický program. Žáci si mohli zopakovat spoustu užitečných informací o vodě, které znali ze zeměpisu, chemie a biologie. Hlavním cílem bylo poukázat na problémy spojené s nedostatkem vody a s jejím znečištěním. Program probíhal skupinovou prací a čím více se žáci zapojovali, tím více se toho mohli dozvědět. Tímto ekologickému centru Koniklec děkujeme!

Mgr. Radka Pokorná


   

Pomoc našich studentů seniorům

Školní akce

Velké poděkování si zaslouží několik studentů naší školy, kteří v sobotu 11.12.2010 pomáhali seniorům při „Předvánoční projížďce Prahou“ organizované Životem 90. Do školy přišel pochvalný dopis, že naši studenti byli velice ochotní a empatičtí. S Životem 90 spolupracujeme již několik let a doufáme, že i v dalších letech se v naší škole najdou ochotní studenti, kteří budou ochotni pomáhat druhým.


   

Tonda Obal na cestách

Školní akce

V prosinci proběhla na naší škole beseda s názvem „Tonda Obal na cestách“, které se zúčastnili studenti prvních ročníků. Jednalo se o pojízdnou výstavu o třídění, recyklaci a likvidaci odpadu.

Studenti si zopakovali správné třídění odpadu a dozvěděli se o následné cestě separovaného odpadu přes dotřiďovací linky až k samotné recyklaci. Součástí přednášky bylo promítání krátkých ukázek recyklace jednotlivých tříděných složek odpadu a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách.

Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Doufáme, že jsme tímto způsobem otevřeli oči i těm, kteří zatím nevstoupili na cestu, která vede k využití odpadu jako druhotné suroviny, a tím šetří městům peníze i životní prostředí.


   

Strana 13 z 13