Ze života školy

Celostátní soutěž v účetnictví MD-D

Soutěže

 

Je již tradicí, že na naše školní kolo soutěže v účetnictví navazuje celostátní soutěž. Jde o největší celostátní soutěž v účetnictví.

Ta se konala jako vždy ve Znojmě 29. – 30. ledna a to již po sedmé. Soutěže se zúčastňují vybraní studenti 4. ročníků a to vždy 2 z jedné školy. Letos bylo přihlášeno 168 studentů. Soutěž připravila a po oba dva dny nás hostila Soukromá vysoká škola ekonomická.

Naše studentky Šárka Šandová a Lea Švarcová se se soutěží statečně vyrovnaly a jejich umístění v polovině je pěkné.

Blahopřejeme a děkujeme.


   

Adventní zájezd do Norimberku

Zájezdy

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Nezadržitelně se blížil čas Vánoc, a tak jsme se rozhodli zpestřit si čekání na Ježíška výletem do svátečně vyzdobeného města, které se proslavilo pohádkovými vánočními trhy.

20. prosince 2012 jsme brzy ráno vyrazili po Via Carolina směrem k Norimberku. Vybavili jsme se teplým oblečením, svačinkou a paní průvodkyní, která byla bezednou studnicí informací. Počasí sice připomínalo Vánoce jen okolo hranic, kde ležela slabá sněhová pokrývka, ale naše nálada rozhodně sváteční byla.

Město nás nadchlo – někteří z nás se vypravili alespoň krátce nasát z památek atmosféru středověku, většina ale zamířila ke stánkům tržiště, aby ochutnala z tradičního hrníčku výborné svařené víno a punč.

Byli jsme tady ale také proto, abychom pomohli Ježíškovi sehnat poslední dárky pro naše blízké, a tak jsme se vrhli i do víru obchodních domů, od kterých nás neodradily ani davy koupěchtivých Němců.

Pozdě odpoledne jsme unavení, ale spokojení vyjeli zpátky do Prahy. Stateční mezi námi, kteří  absolvovali den předtím také výlet do Vídně, se už nemohli dočkat svátečního klidu pod vánočním stromečkem...

Výlet se nám opravdu vydařil a příští rok si podobný zážitek určitě zopakujeme.

 

Mgr. Jitka Mudrová

 
   

Exkurze na transfuzní oddělení Vinohradské nemocnice

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Naše třída 2. A navštívila v pondělí 26. 11. 2012 transfuzní oddělení Vinohradské nemocnice. Šli jsme se tam podívat hlavně proto, že v hodinách biologie právě probíráme člověka. Celá exkurze trvala necelé 2 hodiny a doprovázela nás paní profesorka Šrámková.

Po příchodu na transfuzní stanici jsme se rozdělili do dvou skupin. V 1. části jsme poslouchali přednášku a sledovali prezentaci o krvi a o dárcovství. Dozvěděli jsme se něco o složení krve, což už známe z hodin biologie, ale zopakovat si to nám určitě neuškodí. („Opakování matka moudrosti“.) A pak nám předávali různé informace o transfuzi, o tom, kdo je vhodný dárce, o darování krve, plazmy, kostní dřeně, aj… To bylo poměrně zajímavé, ale plno věcí už jsme věděli.

V druhé části jsme měli možnost ochutnat snídani, která se podává lidem, kteří chtějí darovat krev. Tato snídaně je bohatá na sacharidy a obsahuje housku s medem nebo s džemem a k pití se podává Coca Cola nebo hodně sladký ovocný čaj. Důvodem je zvýšení hladiny cukru v krvi a krevního tlaku. Pak nás vzali na oddělení ke zdravotním sestřičkám, kde se odebírá krev při dárcovství. Byli jsme seznámeni také s tím, jak dárcovství probíhá.

Celou exkurzi bych zhodnotila velmi kladně a určitě to byl přínosný zážitek. Mně se tam hodně líbilo! Myslím si, že taková exkurze může přimět lidi k tomu, aby pomáhali ostatním, kteří to potřebují. A určitě je také dobré chodit na školní akce, protože nejen, že se dozvíme něco nového, tak i vidíme naše spolužáky v jiných situacích a stmeluje se kolektiv ve třídě.


Markéta Filipová

 
   

Exkurze do bioplynové stanice a čistírny odpadních vod

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Čistírna odpadních vod Nymburk

Dne 13. 11. 2012 se naše třída společně s 1.A vydala směr Nymburk, kde jsme navštívili čistírnu odpadních vod. Při prohlídce s odborným výkladem jsme navštívili mechanicko-biologickou čistírnu, která obsluhuje Nymburk a blízké obce. Přiváděná splašková voda z odpadních vod nejprve prochází česlem, lapači štěrku a tuků. Dále následuje biologická fáze, tzn. že v oběhových aktivačních nádržích se pomocí mikroorganismů odstraňují dusíkaté látky a fosfor. Na kalové koncovce probíhá zpracování kalu. Z kalu se stane hnojivo pro zemědělskou výrobu.

Exkurze se mi líbila a zaujaly mě velké usazovací nádrže, na které jsme vylezli po schodech až nahoru. V nádržích jsme viděli kal.

 

Bioplynová stanice Kněžice

Bioplynová stanice Kněžice vyrábí obnovitelnou energii z biologicky rozložitelného odpadu. Tímto způsobem místní obyvatelé řeší využití a zpracování odpadů, což jim zajišťuje levnější teplo a  také výrobu elektrické energie, která pokrývá celou energetickou spotřebu obce.

Tuto část exkurze jsme měli s lepším výkladem. Po areálu nás provázel přímo pan starosta a v interiéru nás seznámila s problematikou paní Soukupová. Až na ten zápach v horní části areálu to byla pro mě dobrá inspirace. Myslím si, že to byl povedený výlet.

 

Andrea Rendlová, 2.D

 
   

2. ročník letní fotografické soutěže

Školní akce

 

Na konci loňského školního roku byl vyhlášen 2. ročník letní fotografické soutěže.

Žáci zaslali 31 a učitelé 21 fotografií. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:

 

  • život ve velkoměstě
  • cesta
  • portrét
  • co mě dobíjí

 

Studentská rada vybrala vítěze mezi žáky takto:


1. místo obsadil David Matoška (2.B)


David Matoška


2. místo získala Denisa Házová (2.B)


Denisa Házová


3. místo získala Kateřina Chvalová (2.B)


Kateřina Chvalová, 2.B


Výherci soutěže


Nejlepší fotografie z řad učitelů zaslaly:


Jitka Mudrová (1. místo)


Mgr. Jitka Mudrová


Sabina Vaňková (2. místo)


Mgr. Sabina Vaňková


Martina Nýčová (3. místo)


Ing. Martina Nýčová


 

Výhercům gratulujeme a závidíme digitální fotorámečky a fotoalbumy.

 

R. Pokorná a P. Šrámková

   

Halloween

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Jak se můžeme dozvědět z různých internetových zdrojů a wikipedie, Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a "koledují" o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Název vznikl zkrácením anglického "All-Hallows-eve", tedy "Předvečer Všech svatých". Halloween vznikl z předkřesťanského keltského svátku Samhain - obdoby našeho Nového roku.


Studenti naší školy si tento svátek mohli již podruhé užít 31. října v rámci výuky anglického jazyka. Většina vyučujících dorazila do školy převlečena do kostýmů a nejen sladkosti byly příjemným zpestřením běžné výuky. Už nyní se těšíme na další ročník.

Za vyučující anglického jazyka
Mgr. Jana Diblíková

    

Přírodovědný klokan 2012

Soutěže

 

Dne 19.10. 2012 proběhlo na naší škole školní kolo Přírodovědného klokana.

Soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků.


Nejlepších bodů dosáhli:

Tereza Rosenová (2.A)

vyherci.klokana.2012.2


Daniel Matoušek (2.C)

vyherci.klokana.2012.1


Marek Svoboda (1.B).

vyherci.klokana.2012.3


Na první tři nejlepší čeká sladká odměna.

Na počet získaných bodů se můžete podívat v kabinetě č. 313.


Gratulujeme!


P. Šrámková, I. Saláková a R. Pokorná

   

Pečení pro Adopci na dálku

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 10. října 2012 se konalo v naší škole opět „pečení pro adopci na dálku“.

Je to výborný nápad, jak získat finanční prostředky a pomoci tak dětem v nouzi. Tentokrát se pečení dortíků, koláčků a všelijakých dobrot ujali naši profesoři.

Myslíme si, že se tato akce pokaždé náramně povede. Studenti jsou spokojeni jak s cenou, tak s množstvím dobrot k svačině. Každý se snaží si alespoň něco málo koupit, protože vydělané peníze jdou na pomoc „našim“ adoptovaným dětem v Indii. Tentokrát se vybralo přes 3 000 Kč.

Snaha profesorů se vyplatila a napečené kousky studentům velmi chutnaly. Musíme říct, že takovéhle pečení by mohlo být vícekrát do roka.

 

Studenti  4. D

 
   

Výstava "Hry a hlavolamy"

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Úvodní hodiny fyziky jsme si zpestřili návštěvou výstavy Hry a hlavolamy. Letos již osmnáctý ročník výstavy se konal 13. - 16. září v Novoměstské radnici v Praze 2. Výstavu navštívily třídy 2. A, 2. B, 3. A a 3. B v rámci fyziky s paní profesorkou Bubákovou a třída 2. C s paní profesorkou Šrámkovou v rámci ZPV.


Měli jsme možnost potrápit si své mozkové závity řešením nespočtu mechanických hlavolamů, které nám daly opravdu zabrat. Byla potřeba jak bystrá mysl a přemýšlení, tak šikovné a hbité prsty.  Vyzkoušeli jsme si také několik společenských her z nabídky více než sta nových her. Během celé akce byli přítomni asistenti, kteří nám i ochotně napomáhali při lámání si hlavy s hlavolamy :). Výstava byla velmi zajímavá a příští rok se půjdeme zase podívat, jak se sbírka rozrostla.


PS: Za třídu 3. B děkuji paní profesorce Bubákové, že nám nabídla tuto možnost navštívit tak zajímavou výstavu. Děkujeme!


Nicola Bernardová, třída 3. B

    

Sportovní turnaje v závěru školního roku

Soutěže

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

„Když sem ráno Tomáš přišel, tak tvrdil, že si nepřijel pro výhru, a tím ukolébal většinu soupeřů..."  Takto okomentovala moderátorka turnaje v beachvolejbalu výkon Tomáše Váni a jeho týmu, který právě zahájil finále.

Ze začátku to vypadalo nenápadně, 7 škol, 11 týmů a jeden Zlatý pohár. Byli jsme rozdělení do tří skupin po čtyřech a jedné po třech. Nejdřív jsme mysleli, že nepostoupíme ani ze základní skupiny. Co jsme mohli, to jsme prohráli, až na pár výjimek, dokonce za námi chodili hráči z jiných týmů a říkali: „Jak můžete prohrávat, když máte v týmu Tomáše?!", Ale po postupu do čtvrtfinále, jsme i my uznali, že jsme se pouze rozehrávali a teď začne ta pravá hra.

Poté, co jsme porazili Gymnázium Postupická I a Gymnázium Nad Alejí I, jsme se probojovali nebo spíš prosmečovali až do semifinále. Stejně jako předešlá utkání i tohle pro nás bylo obtížné. Hráči z Gymnázia Voděradská II hráli dobře, ale my jsme byli lepší. A tak jsme se dostali až do velkého FINÁLE.

Před posledním a rozhodujícím utkáním jsme měli zhruba půlhodinovou pauzu na psychickou přípravu a my jsme ji využili jako příležitost k obědu. Jídlo bylo tak dobré, že se většina z nás přejedla, ale to pro nás nebyla překážka. Nejdřív nám dělalo problém se opět dostat do hry, ale štěstěna nám přála a už to jelo, bod za bodem, smeč za smečem. Oba týmy byly vyčerpané, ještě aby ne, šest hodin volejbalu dá člověku zabrat. Ale nakonec jsme z posledních sil porazili GEKOM neboli Gymnázium Elišky Krásnohorské a poprvé v dějinách Sportovního areálu HAMR - Záběhlice jsme vyhráli Zlatý pohár, což byl úspěch nejen proto, že jsme se turnaje zúčastnili jako jediná obchodní akademie, ale také proto, že jsme beachvolejbal na naší škole hráli poprvé a po tomto výkonu určitě ne naposled!

Kristýna Lukášová a Klára Míková,
Nicole Wiedermannová, Dominika Palková,
Tomáš Hakl a Tomáš Váňa

    

Strana 10 z 13