Ze života školy

Studentské volby do Evropského parlamentu

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V pondělí 28. dubna 2014 se naše škola zúčastnila celostátních studentských voleb do Evropského parlamentu. Cílem bylo našim studentům přiblížit volební systém a základní demokratické principy. Touto cestou jsme chtěli podpořit aktivní účast mladých lidí v občanské společnosti. Celá akce se vydařila, zúčastnilo se 249 studentů z celkového počtu 383. Účast ve volbách bohužel ovlivnil nízký počet voličů ze čtvrtých ročníků, kteří se pilně připravují na blížící se maturitní zkoušky.

Na prvním místě se umístily dvě strany, a to ANO 2011 a Česká pirátská strana, každá s celkovým počtem hlasů čtyřicet čtyři. Na druhém místě se umístila TOP 09 a Starostové s třiceti devíti hlasy a na třetím místě Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO s devatenácti hlasy.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

 

Volební komise ve složení Karolína Papoušková, Jakub Kokoška a Tereza Bartošová.

    

Exkurze a jiné aktivity

Školní akce

 

Ve dnech 8. a 9. 4. 2014 se na naší škole konaly praktické maturitní zkoušky, a proto celá škola „patřila“ pouze čtvrtým ročníkům. Ostatní ročníky měly jiné aktivity v terénu. Některé třídy se věnovaly poznávání krás Prahy, kulturním či sportovním aktivitám, anebo se vydaly mimo Prahu díky exkurzím, které zaštítil Ekodomov a Ekocentrum Koniklec, čímž jim i touto cestou děkujeme.

Studenti prvních a druhých ročníků se tedy mohli podívat do několika provozů, konkrétně do bioplynové stanice v Kněžici či Benešově, skláren v Poděbradech, kompostárny v Želivci či Pyšelích nebo na zpracování plastů v Jílovém. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavostí a podívali se na místa, která nejsou běžně dostupná. I když si s námi trochu pohrálo počasí, většina z nás se domů vrátila plná zážitků a dojmů. A jak to vnímali studenti, si již můžete přečíst v následujících příspěvcích z jednotlivých exkurzí.

Mgr. P. Šrámková


   

Exkurze do bioplynové stanice v Kněžici a skláren v Poděbradech

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 9. 4. 2014 jsme jeli s naší třídou 2. B a půlkou 2. C na exkurzi do bioplynové stanice a sklárny. Bioplynová stanice zpracovává produkty a odpadní materiály ze zemědělské výroby, doplněné o rostlinnou hmotu. Také se zde nachází linka pro zpracování kuchyňských a jatečních odpadů a podobně biologicky rozložitelného materiálu z domácností, včetně septiků. Výsledným produktem je bioplyn, který se dále využívá k výrobě elektrické energie a tepla. Bioplynová stanice tvoří spolu s kotelnou na biomasu komplex pro zpracování obnovitelných zdrojů, který pokryje celou energetickou spotřebu obce. Díky tomu získala Kněžice označení jako „energeticky soběstačná obec“.

Druhá část exkurze byla v Poděbradech, ve sklárně Bohemia.  Tato sklárna je nejstarší ve středních Čechách. Vyrábí se zde tradiční olovnatý křišťál, který se vyváží do celého světa. Podívali jsme se na celý průběh výroby skla od foukání rozžhavené skloviny až po broušení a čištění hotového skla. Nakonec jsme navštívili podnikovou prodejnu, kde jsme si mohli vybrat ze širokého sortimentu křišťálového skla, včetně krásných křišťálových lustrů, a poté jsme se vydali zpět do Prahy.

Bohužel nám počasí moc nepřálo, takže se nám líbilo více ve sklárnách, kde to pro nás bylo i mnohem zajímavější.

K. Kostolná, T. Machovská, 2. B

 

Ve středu 9. dubna jsme byli na exkurzi v Benešově. Jednalo se o bioplynovou stanici, kde jsme se dozvěděli, jak se nakládá s odpady. Společnost vznikla v roce 1993. Od roku 2011 vyrábí i elektrickou energii a teplo, které využívá k vytápění farma Petrovice.

Zpracovává se zde kuchyňský odpad, tzn. gastroodpad, plasty, papír, ale i potraviny, které jsou „prošlé“ nebo ještě nedosáhly doby trvanlivosti. Tyto potraviny byly určeny pro vývoz, ale v průběhu cesty by již jejich trvanlivost skončila. Ptali jsme se, proč tyto potraviny nemohou dostat lidé, kteří hladoví. Bylo nám řečeno, že by společnosti, které odpad dováží, nedostali peníze od pojišťovny a ještě by musely platit darovací daň.

Prošli jsme si celý areál, viděli jsme, jak co funguje, ale největší zážitek měli všichni jistě z toho, jak moc to tam zapáchalo. Asi po 45minutové exkurzi v Benešově jsme se celí „nasmrádlí“ přemístili autobusem do kompostárny v Pyšelích.

Do kompostárny mohou lidé z okolí přivézt veškerý odpad ze zahrad, tzn. posekanou trávu, větve atd. Zde je bioodpad mechanicky drcen a zraje na pásových hromadách při teplotě 50 – 70 °C. Tato teplota nesmí být překročena, protože důležité bakterie pro tento proces by vyhynuly. Jestliže má kompost větší teplotu, musí se provzdušnit. Kdyby si člověk chtěl na zahradě vytvořit kompost stejné kvality, tak by to trvalo 2 – 3 roky, ale zde je kompost hotový během 3 měsíců. Do kompostu se také přidávají kaly, které vznikají jako produkt při čištění vody. Dříve se zemědělci tohoto kompostu s kaly báli, ale dnes ho již běžně používají. Kompost se však musí smíchat s 50% zeminy, protože je to silný koncentrát a rostliny by velmi rychle přerostly.

Z exkurze jsme se vrátili zpět na Smíchovské nádraží v odpoledních hodinách. První část exkurze nás více zaujala, ale ani druhá část nebyla špatná.

M. Linertová, Š. Drábková, 1. A

 

 
   

Den vody - 22. březen

Školní akce

 

Voda má sílu, voda má moc,

voda je živel, voda je skvost.

Skvost se musí chránit,

nebyl dán jen nám,

Je třeba, aby byl co nejdéle zachován.

 

Oslavme den vody

o jeden den dřív,

V pátek půjdem v modrém

trochu si zasoutěžit.

 

Ráno nás všechny vítá

píseň o vodě

a rozjíždí se soutěžní klání

zatím v pohodě.

 

Pár soutěžních otázek,

Ochutnávka vody, spočítání modrých svršků

A rýmování s několika slovy.

 

Jak se naši studenti hravě zapojili,

můžete si prohlédnout ve fotogalerii.

Zajímavé rýmovačky můžete si přečíst.

A výsledné hodnocení? Je následující.


Číst dále: Den vody - 22. březen

   

Exkurze do čistírny odpadních vod

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

22. března svět oslavil Den vody a naše škola se samozřejmě chtěla zapojit také. Jelikož letos tento den připadl na sobotu, slavili jsme už o den dřív. Třídy 3. A a 3. B se vydaly na exkurzi do Čistírny odpadních vod v Bubenči. Za výkladu průvodce jsme prošli historickým areálem, který sloužil k čištění většiny odpadních vod města Prahy až do roku 1967.

Dozvěděli jsme se, k čemu sloužila původní technologická zařízení a viděli jejich pozůstatky. Se samotným čištěním vody souviselo ještě zajištění pohonu všech strojů díky kotelně a parním strojům a také další provoz, např. kalové hospodářství. Pro doplnění informací jsme ještě shlédli dokumentární film z roku 1943.

Ale Stará čistírna odpadních vod v Bubenči je hlavně významnou architektonickou památkou. Byla postavena v roce 1906 v industriálním stylu. Propracovanost všech hal, stok a kanálů je obdivuhodná. I proto se stala v roce 2010 národní kulturní památkou.

Potom co jsme se prošli vyčištěnou historickou stokou, čekalo na nás překvapení v podobě raftů. Na nich jsme po skupinkách přepluli asi 80 metrů dlouhý kanál a kupodivu se všichni dostali ven suší.

Myslím, že mohu za všechny zúčastněné říct, že i přes neustálé stoupání a klesání po schodech se prohlídka vydařila. Snad také proto, že na nás venku čekalo tak krásné počasí a zasloužený víkend…

Eliška Melicharová, 3. B

 

 
   

Projektové dny pro 2. ročníky

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Jako každým rokem, pořádala naše škola i letos projektové dny, jejichž účelem je pomocí kolektivní práce docílit dobrých výsledků. Tento rok jsme měli téma CIZINCI U NÁS. Každá třída byla rozdělena na dva státy: 2. A Izrael a Sýrie, 2. B Rusko a Vietnam, 2. C Čína a Ukrajina. Klíčem pro rozdělení byla podmínka, že je ve třídě minimálně jeden žák této národnosti.

V úterý jsme začali s přípravou na projektové dny. Byli jsme rozděleni do skupin. Jedna skupina dělala plakát, další prezentaci, třetí Hry bez hranic a poslední soutěžní otázky o dané zemi do soutěže Riskuj. Hledali jsme obecné informace, ale i různé zajímavosti o přidělených zemích. Pečlivě jsme spolupracovali a pomáhali si navzájem. Za 3 hodiny jsme měli hotový plakát, otázky, hry, i prezentaci. Práce byla velmi zábavná.

Další den jsme se každý zúčastnili her vymyšlených našimi protivníky. Díky spolupráci a kolektivním vztahům mezi námi jsme téměř dosáhli vítězství (Sýrie). Hry byly velmi zajímavé, poznali jsme se z jiného pohledu a ukázali jsme, co v nás je.

Poslední den přišly na řadu prezentace. Každá skupina s přidělenou zemí přišla k nám do třídy a odprezentovala svou zemi i s patřičným komentářem. Poté jsme si zasoutěžili. Každá země na základě prezentace vymyslela 10 otázek podle obtížnosti a my, jako přihlížející, jsme museli odpovídat.

 

A jak to všechno dopadlo?

 

Soutěž o nejlepší plakát: 1. místo - Vietnam, 2. místo - Čína, 3. místo - Rusko.

Hry bez hranic: 1. místo - Čína, 2. místo - Sýrie, 3. místo - Ukrajina.

Soutěž Riskuj: 1. místo - Sýrie, 2. místo - Ukrajina, 3. místo - Rusko.


Andrea Kružíková, 2. A


Report od Marka Svobody, 2. B ke stažení

   

Madagaskar

Školní akce

 

Madagaskar


Dne 4. března 2014 jsme se školou navštívili kino Světozor. První a druhé ročníky měly možnost shlédnout další z úžasných dokumentů projektu Planeta Země 3000, tentokrát to byl „Madagaskar - příběh pravěké Lemurie“. Po usazení v kině nás přivítali milí uvaděči a film spojený s povídáním a prezentací mohl začít. Celý film byl v tématu hledání, kdy stařec ve snu navštívil dobrodruha Adama a poslal ho cestu za poznáním.

V průběhu filmu jsme se dověděli zajímavosti o zvířatech, hlavně o mých oblíbených endemitech lemurech, o Madagaskarské přírodě a také o lidech a jejich zvycích. Podivovali jsme se nad stavem jejich silnic, způsobu cestování i nad jejich zvyky. Díky Adamovi jsme měli možnost poznat Madagaskar z úplně jiné strany.

Celý film i prezentace a vyprávění uvaděčů bylo velice poutavé a poučné. Madagaskar je opravdu nádherný ostrov, kde žijí milí lidé a krásná zvířata uprostřed nádherné přírody.

Těšíme se na další dokument a jsme zvědaví, co za téma bude příště.


Martina Sádlová a Tereza Čížková, 2. C

   

Soutěž v ruském jazyce

Soutěže

 

Soutěž ve znalostech a dovednostech z ruského jazyka „Umíme to“

2. A versus 2. C

Dne 13. března 2014 se konala soutěž z ruského jazyka. Soutěže se zúčastnili žáci druhých ročníků. Soutěžilo se nejen ve znalostech, ale hlavně v dovednostech, které jsou pro zdárné zvládnutí cizího jazyka nepostradatelné.

Za 2. C soutěžilo deset a za 2. A osm žáků. Obě třídy dosáhly vynikajících a přesvědčivých výsledků.

Počtem bodů se 2. C umístila na 1. místě a 2. A na 2. místě.

Rádi bychom vyzdvihli vynikající umístění Kristýny Šmejkalové, Gabriely Nazarové, Romana Roudnického a Zamira Temirova z  2. C a Dominiky Hájkové, Miroslava Roda, Sandry Lídlové a Davida Kesiana z  2. A.


Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za jejich plné nasazení a fair play.


   

Konverzace v německém jazyce

Soutěže

 

V soutěži "Konverzace v německém jazyce" se žáci naší školy umístili na 3. a 4. místě nejen v obvodním, ale také v krajském kole.

 

Obvodní kolo: 3. místo Šárka Pohlová, 4. místo Štěpánka Krchová

Krajské kolo: 3. místo Racho Rashid, 4. místo Huu Hao Nguyen

 

Všem zúčastněným gratulujeme !

Mgr. Ludmila Benešová


   

Škola v zoo, zoo ve škole!

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 28.1.2014 jsme se my, první ročníky, zúčastnily exkurze do zoologické zahrady v Praze v rámci projektových dnů. Vypracovávali jsme zadané úkoly a až na studené a nepříjemné počasí jsme si výlet do zoo moc užívali. Hodně nás zaujala expozice hrochů, kde stojíte v úrovni pod hladinou vody a vidíte zvířata z jiného pohledu než obvykle.

Druhý den jsme zpracovávali informace ze zoologické zahrady v počítačových učebnách ve škole a byli jsme nadšeni, že nemusíme chodit do školy na první hodinu. Začínali jsme totiž později než obvykle. I když nás tato výhoda moc těšila, třetí, poslední den projektového týdne na naší škole, nám už do smíchu tolik nebylo. Přišlo totiž na samotné prezentování našich prací. Vzhledem k tomu, jak jsme se obávali prezentování, si myslím, že to dopadlo dobře a všichni jsme tento úkol zvládli.

 

Adéla Becková, 1. C

 
   

Strana 9 z 13