Ze života školy

Projektové dny pro 2. ročníky

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Jako každým rokem, pořádala naše škola i letos projektové dny, jejichž účelem je pomocí kolektivní práce docílit dobrých výsledků. Tento rok jsme měli téma CIZINCI U NÁS. Každá třída byla rozdělena na dva státy: 2. A Izrael a Sýrie, 2. B Rusko a Vietnam, 2. C Čína a Ukrajina. Klíčem pro rozdělení byla podmínka, že je ve třídě minimálně jeden žák této národnosti.

V úterý jsme začali s přípravou na projektové dny. Byli jsme rozděleni do skupin. Jedna skupina dělala plakát, další prezentaci, třetí Hry bez hranic a poslední soutěžní otázky o dané zemi do soutěže Riskuj. Hledali jsme obecné informace, ale i různé zajímavosti o přidělených zemích. Pečlivě jsme spolupracovali a pomáhali si navzájem. Za 3 hodiny jsme měli hotový plakát, otázky, hry, i prezentaci. Práce byla velmi zábavná.

Další den jsme se každý zúčastnili her vymyšlených našimi protivníky. Díky spolupráci a kolektivním vztahům mezi námi jsme téměř dosáhli vítězství (Sýrie). Hry byly velmi zajímavé, poznali jsme se z jiného pohledu a ukázali jsme, co v nás je.

Poslední den přišly na řadu prezentace. Každá skupina s přidělenou zemí přišla k nám do třídy a odprezentovala svou zemi i s patřičným komentářem. Poté jsme si zasoutěžili. Každá země na základě prezentace vymyslela 10 otázek podle obtížnosti a my, jako přihlížející, jsme museli odpovídat.

 

A jak to všechno dopadlo?

 

Soutěž o nejlepší plakát: 1. místo - Vietnam, 2. místo - Čína, 3. místo - Rusko.

Hry bez hranic: 1. místo - Čína, 2. místo - Sýrie, 3. místo - Ukrajina.

Soutěž Riskuj: 1. místo - Sýrie, 2. místo - Ukrajina, 3. místo - Rusko.


Andrea Kružíková, 2. A


Report od Marka Svobody, 2. B ke stažení

   

Madagaskar

Školní akce

 

Madagaskar


Dne 4. března 2014 jsme se školou navštívili kino Světozor. První a druhé ročníky měly možnost shlédnout další z úžasných dokumentů projektu Planeta Země 3000, tentokrát to byl „Madagaskar - příběh pravěké Lemurie“. Po usazení v kině nás přivítali milí uvaděči a film spojený s povídáním a prezentací mohl začít. Celý film byl v tématu hledání, kdy stařec ve snu navštívil dobrodruha Adama a poslal ho cestu za poznáním.

V průběhu filmu jsme se dověděli zajímavosti o zvířatech, hlavně o mých oblíbených endemitech lemurech, o Madagaskarské přírodě a také o lidech a jejich zvycích. Podivovali jsme se nad stavem jejich silnic, způsobu cestování i nad jejich zvyky. Díky Adamovi jsme měli možnost poznat Madagaskar z úplně jiné strany.

Celý film i prezentace a vyprávění uvaděčů bylo velice poutavé a poučné. Madagaskar je opravdu nádherný ostrov, kde žijí milí lidé a krásná zvířata uprostřed nádherné přírody.

Těšíme se na další dokument a jsme zvědaví, co za téma bude příště.


Martina Sádlová a Tereza Čížková, 2. C

   

Soutěž v ruském jazyce

Soutěže

 

Soutěž ve znalostech a dovednostech z ruského jazyka „Umíme to“

2. A versus 2. C

Dne 13. března 2014 se konala soutěž z ruského jazyka. Soutěže se zúčastnili žáci druhých ročníků. Soutěžilo se nejen ve znalostech, ale hlavně v dovednostech, které jsou pro zdárné zvládnutí cizího jazyka nepostradatelné.

Za 2. C soutěžilo deset a za 2. A osm žáků. Obě třídy dosáhly vynikajících a přesvědčivých výsledků.

Počtem bodů se 2. C umístila na 1. místě a 2. A na 2. místě.

Rádi bychom vyzdvihli vynikající umístění Kristýny Šmejkalové, Gabriely Nazarové, Romana Roudnického a Zamira Temirova z  2. C a Dominiky Hájkové, Miroslava Roda, Sandry Lídlové a Davida Kesiana z  2. A.


Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za jejich plné nasazení a fair play.


   

Konverzace v německém jazyce

Soutěže

 

V soutěži "Konverzace v německém jazyce" se žáci naší školy umístili na 3. a 4. místě nejen v obvodním, ale také v krajském kole.

 

Obvodní kolo: 3. místo Šárka Pohlová, 4. místo Štěpánka Krchová

Krajské kolo: 3. místo Racho Rashid, 4. místo Huu Hao Nguyen

 

Všem zúčastněným gratulujeme !

Mgr. Ludmila Benešová


   

Škola v zoo, zoo ve škole!

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 28.1.2014 jsme se my, první ročníky, zúčastnily exkurze do zoologické zahrady v Praze v rámci projektových dnů. Vypracovávali jsme zadané úkoly a až na studené a nepříjemné počasí jsme si výlet do zoo moc užívali. Hodně nás zaujala expozice hrochů, kde stojíte v úrovni pod hladinou vody a vidíte zvířata z jiného pohledu než obvykle.

Druhý den jsme zpracovávali informace ze zoologické zahrady v počítačových učebnách ve škole a byli jsme nadšeni, že nemusíme chodit do školy na první hodinu. Začínali jsme totiž později než obvykle. I když nás tato výhoda moc těšila, třetí, poslední den projektového týdne na naší škole, nám už do smíchu tolik nebylo. Přišlo totiž na samotné prezentování našich prací. Vzhledem k tomu, jak jsme se obávali prezentování, si myslím, že to dopadlo dobře a všichni jsme tento úkol zvládli.

 

Adéla Becková, 1. C

 
   

Návštěva z Dánska

Školní akce

 

Ve středu 26. února nás v hodině angličtiny navštívili dánští studenti.

Rozdělili jsme se do skupin přibližně po 3 lidech a Dánové si k nám přisedli. Byli podobně staří jako my. Pochází z města Varde a chodí do školy Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Bylo to docela zajímavé, nejprve jsme se představili navzájem, jak se jmenujeme, a pak padaly otázky typu: jak se máme, jak se jim líbí v Praze, jaké památky navštívili, atd.

Stejně jako u nás byli někteří dánští studenti více suverénní a někteří spíše stydliví. Někteří začali hned mluvit a jiní raději mlčeli a jen poslouchali.

Myslíme si, že je to určitě dobrá zkušenost. Nakonec jsme se vyfotili a budeme mít památku my i oni.

Jen škoda, že nás večer nepozvali do hospody, abychom ještě více procvičili angličtinu a mohli ověřit rčení: ,,Pije jako Dán“.

 

Markéta Filipová a Klára Míková, 3. A

 

danove.v.praze


   

Filmová noc

Školní akce


Dne 13. 12. 2013 proběhla na naší škole již tradiční Filmová noc zaměřená na četbu k maturitní zkoušce z českého a anglického jazyka.

Celá akce se nesla v duchu dobrého jídla a skvělé nálady. Studenti si užili neobvyklou atmosféru školy po setmění a zároveň udělali něco pro přípravu na maturitní zkoušku. Všem zúčastněným děkujeme za příjemný večer a budeme se těšit na další filmovou noc v příštím školním roce.

Vyučující českého a anglického jazyka


filmova.noc.plakat

filmova.noc.2013


   

Přírodovědný klokan

Soutěže


Měsíc říjen bývá možností poměřit své přírodovědné znalosti formou soutěže. Ani tento rok tomu nebylo jinak. Dne 21. 10. 2013 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnili žáci ze třídy 1. A, 1. C a 2. A. Nejlepšími řešiteli se stali:

  • 1. místo: Andrea Kružíková (2. A)

    Andrea Kružíková, 2. A
  • 2. místo: Miroslav Rod (2. A)

    Miroslav Rod, 2. A
  • 3. místo: Ivan Shaydulin (2. A)

    Ivan Shaydulin

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům!

Ing. I. Saláková, Mgr. P. Šrámková
   

Míšeň spojená s vánočnímí trhy v Moritzburku

Zájezdy

 

Zveme Vás srdečně na návštěvu proslulé porcelánky v Míšni spojenou s vánočními trhy v Moritzburku.

Datum:19.12.2013
Cena: přibližně 600,-KČ

V případě zájmu přineste zálohu 500,-Kč nejpozději do 25.10.2013 do kabinetu cizích jazyků č.316.


   

Vědecký jarmark

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

18. září 2013 se v Praze na Vítězném náměstí konal Vědecký jarmark. Různé fakulty a instituce zde měly připravené interaktivní stánky, kde se snažily zábavnou  a zajímavou formou přiblížit vědu návštěvníkům všech věkových kategorií.

Této akce se zúčastnila i naše škola se třídami: 2. A, 2. C a 3. B. Bohužel nám počasí moc nepřálo, ale ani déšť nás neodradil od možnosti seznámit se se zajímavými pokusy, soutěžemi, moderní technologií, ale i záhadami a zajímavostmi každodenního života.

Zajímá vás jak poznáme kvalitní čokoládu, pepř nebo med? Kde je více cukru? V džusu nebo čokoládě? Je cola stejně kyselá jako ocet? Jaký je rozdíl mezi denním a nočním krémem? Proč jsou bonbóny tak sladké? Z čeho se vyrábí pivo? Jak hoří hořčík? Jak působí tekutý dusík? Jak filmaři maskují zranění? Co dovede robot Asterix? Jak mohou nevidomí a slabozrací vnímat architektonické objekty Prahy? Jak poznáme padělané bankovky atd.

Na všechny tyto otázky a mnoho dalších jsme dostali odpovědi a spoustu věcí jsme si také mohli sami vyzkoušet. Pro každého se zde našlo něco zajímavého, ať z oblasti elektroniky, techniky, biomechaniky, kriminalistiky, historie, potravinářství, chemie, biologie či fyziky.

A co nejvíce zaujalo naše studenty napoví několik jejich příspěvků.

P. Šrámková

 

„Na Jarmarku mě nejvíce zaujaly stánky s pokusy, které si můžu sama vyzkoušet i doma. Měla jsem možnost zasoutěžit si a ochutnala jsem i ručně umíchanou zmrzlinu. Nejvíce mě však zaujal pokus s citrónovou nabíječkou do kalkulačky. I když tento pokus již znám ze základní školy, pokaždé, když mám možnost si ho vyzkoušet, tak ji využiji. Při tom si  uvědomuji, jak je fyzika zajímavá. Dále mě také nadchl 3D efekt obrazovek, sestavení robotů, pokusy s jódem, pokusy se svíčkami atd.“

Anna Bradáčová, 2. C

 

„Na Jarmarku jsem viděla spoustu zajímavých věcí. Dokonce jsem měla šanci si zasoutěžit. Odhadovali jsme, kolik cukru je v běžných  potravinách a také v džusech. Výsledky mě ohromně překvapily, ale nakonec jsem i vyhrála periodickou soustavu prvků. Dále jsem zjistila, jak se dělají kosmetické krémy. Jeden vzorek jsem dostala a stále ho používám.“

Andriyana Hafiyak, 2.C

 

A jak je to s těmi cukry nám odpoví  následující příspěvek:

„Dozvěděla jsem se, že cukr je obsažen ve všem, co sníme. V půllitru coly je obsaženo 14 kostek cukru, což je denní dávka, kterou bychom měli správně sníst, abychom měli energii na celý den. V jablku a banánu jsou cca 4 kostky cukru, v pomeranči, rozinkách a sušeném banánu cca 7 kostek, v ovocných koktejlech cca 10 kostek, v čokoládové tyčince cca 14 kostek cukru.“

Nikola Nikodýmová, 2. C

    

Strana 9 z 13