Ze života školy

Matematický klokan

Soutěže

 

Soutěž proběhla 16.3.2012. Kategorie „Junior“ se zúčastnilo 40 žáků a kategorie „Student“ 22 žáků. Původně bylo přihlášeno zájemců více, nevíme, proč se nedostavili. Nicméně počet studentů, kteří chtěli Klokana pokořit, bylo více, než v minulých letech. A nejen to. Mnohem lepší byly i jejich výkony v obou kategoriích.

V kategorii „Junior“ zvítězila Kateřina Behúnová z 2.A s počtem 70 bodů (z možných 120), druhé místo obsadil Patrik Marek z 1.B s 64 body a na třetím místě je Jan Michael Jankovič ze 2.E s 50 body.

V kategorii „Student“ zvítězila Šárka Šandová ze 3.A s 66 body, druhé místo obsadil Daniel Fábry z 3.C s 50 body a na třetí pozici se umístil Štěpán Vošta ze 3.D se 49 body.

Všem šesti soutěžícím, kteří vystoupili na pomyslné stupně vítězů gratulujeme. Zaslouží si diplom a sladkou odměnu.

Za matikáře, Z. Sybrová


   

Den Latinské Ameriky

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V pátek 27. ledna se na naší škole konal Den Latinské Ameriky. Studenti čtvrtého ročníku si pro ostatní studenty španělštiny připravili různé prezentace o španělsky mluvících zemích. Na základě z nich získaných informací se mohli zúčastnit soutěže a ti nejlepší poté vyhrát drobnou cenu.

Navštívila nás slečna Andrea Fajkusová, která nám příbližila svou práci v nadaci Checomacoco. Nadace pomáhá příbuzným českého dobrodruha Alberta Vojtěcha Friče v Jižní Americe, konkrétně v Paraguayi. Studenti také mohli využít kurzu latinskoamerických tanců. Po počátečním ostychu se přidali téměř všichni a dobře se bavili.

Tento den byl zábavným zpestřením vyučování. Uvidíme, zda se můžeme těšit na podobnou ruskou či německou akci.

 

Agáta Musilová, 4.A   

Exkurze do Fyzikálního ústavu

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 16. 2. 2012 naše třída 2. A. navštívila s profesorkou Ivetou Salákovou Fyzikální ústav Na Slovance.

Exkurze byla zaměřena na intermetalické slitiny a byli jsme obeznámeni s elektronovým mikroskopem, který pracuje na obdobném principu jako světelný mikroskop. Viděli  jsme ukázku, jak se s mikroskopem pracuje i detailní záběr intermetalické slitiny a co se s ní děje při zchlazeni a oteplení. Poté jsme pokračovali do další místnosti, kde pro nás byla připravena prezentace o transformaci slitin. Mohli jsme si zkusit, jak různé druhy drátů z intermetalické slitiny reagují na teplo a sílu. Zjistili jsme, že ze slitiny se může vyrábět i textilie. Na pletacím stroji jsme si z drátu mohli sami uplést vzorek na památku.

Po exkurzi jsme se vrátili zpět do školy. Byla to zajímavá zkušenost a děkujeme.

Třída 2. A., Kateřina Chvalová a Gabriela Hansová

    

Vysílač 2. číslo

Vysílač

 

2. číslo školního měsíčníku Vysílač právě vyšlo !

 

Pro stažení ve formátu pdf klikněte na náhled časopisu.


vysilac.c.2


   

Pomohli jsme dobré věci

Školní akce

 

V prosinci jsme byli osloveni jednou charitativní společností, zda bychom nechtěli přispět svou troškou do mlýna a věnovat nějaký ten dáreček klientům Domova mentálně postižených Laguna v Psárech.

Nápad nás nadchl, a tak z původně plánovaného jednoho balíčku do domova odcházela halda tašek a taštiček plných splněných přání klientů nejen tohoto domova, ale nakonec také podobného zařízení, domova Bellevue ve Slaném.

Byli jsme uneseni představou, jakou radost uděláme maličkostmi, které jsou pro nás naprosto obyčejné a běžné, lidem, kteří nemají v životě takové štěstí jako my. Náš záměr se zdařil, a tak jsme pomohli udělat hezké Vánoce nejen jim, ale i sobě.

Třída 3.A


   

Mistrovství ČR v účetnictví

Soutěže

 

Dne 24. 1. - 25.1. se konalo Mistrovství ČR v účetnictví ve Znojmě. Této soutěže se zúčastnilo 126 nejlepších studentů čtvrtých ročníků z celé republiky.

Naši studenti Hedvika Čermákova a Jiří Voldán se v této konkurenci neztratili. Jiří Voldán byl celkově nejlepší pátý pražský soutěžící.


   

Adventní zájezd do Regensburgu

Zájezdy

Poté, co jsme navštívili vánoční trhy v Drážďanech, ve Vídni a naposledy v Norimberku, jsme se rozhodli v tomto roce pro Regensburg neboli Řezno, půvabné univerzitní město na soutoku řek Dunaje a Regenu.

Číst dále: Adventní zájezd do Regensburgu

   

Sklárna Rűckl Crystal Nižbor

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

I v tomto školním roce jsme zavítali na exkurzi do skláren  v Nižboru,  která se pyšní křišťálovými výrobky vyráběnými ruční technologií, dokonce i výrobou křišťálových sošek Českých lvů pro nejlepší filmaře či cenami pro nejlepší sportovce.

Exkurze se tentokrát zúčastnili studenti z 1.C a 1.D. Během exkurze jsme se seznámili s jednotlivými etapami výroby křišťálových výrobků, tedy hutním provozem, zpracováním, kreslením i broušením.

Na závěr exkurze všichni studenti dostali opět na památku malý dárek a odebrali jsme se zpět do Prahy.

Naše díky patří i ekocentru Koniklec, který nám zajistil dopravu i doprovod lektora.

Mgr. Pavla Šrámková

    

Recykluji, recykluješ, recyklujeme papír!

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

Dne 20.12.2011 jsme se vypravili se třídami 2.A a 2.B na exkurzi do továrny Korona Lochovice.

Vstupenkou pro každého z nás byl balík starého papíru, ze kterého se zde vyrábí pořadače a šanony, které se prodávají ve všech zemích Evropské unie a zemích východní Evropy. Po prohlídce celého provozu jsme viděli význam třídění starého papíru a tvrdou práci dělníku v továrně Korona.

Naše díky za pěknou exkurzi patří ekocentru Koniklec.

Mgr. Radka Pokorná, Mgr. Pavla Šrámková, Mgr. Petra Naimannová

 
   

Vysílač 1. číslo

Vysílač

 

1. číslo školního měsíčníku Vysílač právě vyšlo !

 

Pro stažení ve formátu pdf klikněte na náhled časopisu.


vysilac.c.1


   

Strana 8 z 9