Ze života školy

Soutěž IT ZEUS

Soutěže

 

Dne 12. 6. 2013 se žáci 2. B (Artur Kretinin a Patrik Marek) zúčastnili celopražské soutěže pro žáky 2. ročníků obchodních akademií v odborných předmětech s názvem IT ZEUS.

Artur s Patrikem obsadili krásné 3. místo (jen o 1 bod jim „uteklo“ místo druhé). Výsledková listina ke stažení zde.

Gratulujeme !

Veronika Tučková


   

Moderní chemie

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Opět po roce k nám na školu zavítali studenti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, aby nám  ukázali několik zajímavých pokusů. Tato akce se konala pro všechny první ročníky v úterý 28. 5. 2013. Tentokrát se role bavičů, kteří nenásilným způsobem ukazují chemii z té zajímavější a hravější stránky, zhostili Martin s Jitkou a šlo jim to výborně.

Přednáška byla rozdělena do tří částí, které nesly označení: „Vůně a smrad, Světlo a tma, Teplo a chlad.“ Studenti se mohli aktivně zapojit nejen při soutěži, ale i při výkladu. Pokud se nebáli a byli úspěšní, získali odměnu ve formě upomínkových předmětů nebo pamlsků.

Hodina „Moderní chemie“ měla velký úspěch a studenti se již těší na další interaktivní setkání s vědou. Naše díky patří Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, ale také Jitce a Martinovi, kteří zavítali na naši školu.

P. Šrámková

 

    

Ekonomicko-manažerská olympiáda

Soutěže

 

Jak už jsme Vás informovali, dne 12. 4. 2013 se na škole konalo předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády (EMO 2013).

Hranice pro postup do finále EMO 2013 byla 63 bodů. Tuto hranici překonal žák 3. E Ondřej Krčík a má tak otevřenou cestu do finále olympiády, které se uskuteční 15. 6. 2013 na půdě University Tomáše Bati ve Zlíně.

Jestliže se Ondra finále zúčastní a bude patřit k nejúspěšnějším finalistům, bude mu nabídnuto přijetí do jím zvoleného bakalářského studijního oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2014/2015 bez přijímacích zkoušek.

V. Tučková


   

Chemie a energie

Školní akce

 

V pátek 19. 4. 2013 jsme se zúčastnili přednášky s názvem „Chemie a energie“. Studenti Ondra a Eva z VŠCHT nám přijeli předvést různé pokusy a pokusili se nám vysvětlit i jejich podstatu. Ukázali nám, jak funguje parní stroj, jak by mohla auta jezdit na sluneční energii, příp. na vodík. Holky poznávaly čichem různá paliva a kluci zase aromata. Dokonce nám odkryli i trik kouzelníků s mizejícím šátkem za zády. Dělali jsme pokusy se střelným prachem a s jedním z nejtěžších plynů SF6. Na závěr hodiny se s námi  Ondra rozloučil střelbou z perkusní pistole z okna.

Tato přednáška byla velmi zajímavá a bohatá na další vědomosti o chemii.

E. Janečková, Š. Krchová, 2. C

Číst dále: Chemie a energie

   

Sportovní úspěchy na naší škole

Soutěže

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Jsme nejlepší !

Vyhráli jsme potřetí v řadě za sebou turnaj v BEACH VOLEJBALU, který se konal 20. 3. 2013 v nafukovací hale Hamrsport.

Sestava družstva: Tomáš Váňa, Klára Míková, Nikole Wiedermannová, Dominika Palková a Tomáš Hakl.

Jsme nepřekonatelní !

 

beach.volejbal.II

 

 

Pohár Josefa Masopusta v kopané

Podruhé jsme se zúčastnili poháru JM v kopané. Ze základní skupiny jsme postoupili z 1. místa a očekávali jsme s nadšením jarní turnaj, který se konal 4. 4. 2013.

Tento turnaj byl velice silně obsazen a po lítém boji jsme obsadili 2. místo!

 

Pohár turnaje JM

 

Středoškolská florbalová liga

Skončil dlouhodobý turnaj ve florbalu středních škol, tzv. SŠFL. Turnaj je velmi náročný, neboť se koná v průběhu celého školního roku a není snadné zajistit stálou sestavu. Z počtu 46 středních škol jsme se umístili na velmi pěkném 12. místě.

Nejlepší hráči: Slunéčko, Koukal, Chamrád, Hlinka, Moravec, Vaňkát

Nové posily: Reinhons, Rod

    

Předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády

Soutěže

 

Dne 12. 4. 2013 se uskutečnilo na naší škole předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tato olympiáda je určena žákům 3. ročníků středních škol. Na základě výsledků mohou úspěšní žáci postoupit do finále olympiády, které se uskuteční ve Zlíně na půdě Univerzity Tomáše Bati.

Na naší škole se zúčastnili celkem čtyři žáci. V případě úspěchu nejen v předkole, ale i ve finále jim bude nabídnuto přijetí do jimi zvoleného bakalářského studijního oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2014/2015 bez přijímacích zkoušek.

Všem zúčastněným držíme palce.

 

V. Tučková


   

Projektové dny

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V termínu od 25. - 27. 3. 2013 proběhly na naší škole projektové dny.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak studenti z 1. ročníků poznávali pražskou městskou hromadnou dopravu v anglickém jazyce. Studenti 2. ročníků si hráli na průvodce Prahou pro zahraniční turisty a prováděli spolužáky po vybraných památkách pouze ve francouzském a ruském jazyce. Studenti španělštiny zpracovávali úkoly a hledali odpovědi týkající se španělsky mluvících zemí. Studenti 3. ročníku byli postaveni k problémovým úkolům a jako zástupci fiktivních firem hledali nejlepší řešení v oblasti účetnictví a finanční matematiky.

Doufejme, že trochu jiná výuka a práce ve skupině během projektových dnů zpestřila každodenní školní rutinu a donutila žáky procvičit si velmi důležitou dovednost, jako je prezentace výsledků své práce před publikem.

 

R. Pokorná

 
   

Výsledky Matematického klokana

Soutěže


Kategorie Junior

1. místo: Shaydulin Ivan (1.A)
2. místo: Patrik Marek (2.B) a Eliška Melicharová (2.B) (stejný počet bodů)


Kategorie Student

1. místo: (všechny stejný počet bodů)

Nicol Wiedermannová (3. B)

Kateřina Behúnová (3. A)

Kristýna Ešnerová (3.A)


Učitelé matematiky soutěžícím gratulují,  na vítěze čeká sladká odměna!

 

klokan.2013.1

klokan.2013.2


   

Exkurze do sklárny a do papírny

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V úterý 2.4.2013 navštívily třídy 2.A a 2.B dvě exkurze. Jedna byla ve sklárně v Nižboru a druhá se konala v papírně Korona Lochovice. Doprovod nám dělaly paní profesorky Šrámková a Pokorná. Jeli jsme autobusem s paní průvodkyní ze sdružení EKODOMOV.

Cestu autobusem nám zkrátila paní průvodkyně tím, že nám podávala informace o tom, co nás čeká. Tato cesta autobusem byla zaplacena Magistrátem hl. m. Prahy, za což moc děkujeme.

Nejprve jsme jeli do sklárny Rückl Crystal v Nižboru. Ujala se nás jedna ze zaměstnankyň sklárny a provedla nás. Viděli jsme, jak se pracuje se sklem, nejprve tavení ve sklářských pecích a pak úprava skla – např. broušení. Také jsme si mohli prohlédnout výrobky na prodej a to byla opravdu nádhera! Tato část celé školní akce se nám všem líbila víc, protože byla zajímavější. A ještě jsme dostali na památku dáreček – malého skleněného slona s chobotem nahoru pro štěstí. To bylo moc milé, myslím, že to všem udělalo radost.

V druhé části naší exkurze jsme se jeli podívat do papírny Korona. Mohli jsme vidět, jak se vyrábí papírové tuhé desky a jak pracují stroje v papírně. Tato část byla trošku slabší, protože pán, který nás prováděl, nebyl průvodce, takže to nebylo dokonalé. Ale určitě bylo dobré to vidět, protože všechno co uvidíme a co se dozvíme, se nám může někdy v budoucnu hodit.

Byl to moc hezký a zajímavý den. A navíc to byl takový malý velikonoční dárek od naší školy, protože jsme se po velikonočních prázdninách nemuseli hned učit.

 

M. Filipová, 2.A

 

Jako první jsme navštívili sklárnu Ruckl Crystal Nižbor. Exkurze proběhla svižně. Průvodkyně nám ukázala, jaký je rozdíl mezi sklem a jeho přírodní podobou. Součástí přednášky byla i informace o historii továrny a jejím současném chodu. Dozvěděli jsme se i způsob, jak se sklo zpracovává. Výroba má několik fází, z nichž jsme viděli vytvarování dlouhou vyfukovací tyčí, odříznutí přebytečné skleněné hlavičky, vybroušení ornamentů do skla a následné vyleštění. V první části exkurze jsme navštívili huť, kde jsme viděli skláře v akci. Každý vyfukoval a upravoval svůj výrobek. Většinou dózy, sklenice, vázy. Ale vyrábí zde také sošky Českého lva.  Z hutě jsme šli do řezárny, kde odřezávají přebytečné hlavičky a nechávají doschnout a dotvrdit dané výrobny. A na konec nás průvodkyně odvedla do brusírny, kde sedělo přibližně 20 pracovníků, kteří pečlivě opracovávali kus po kusu a zdobili je vybroušenými ornamenty. Nakonec výrobek očistili, naleštili a označili. Takto připravený výrobek může putovat do prodeje.

Druhá exkurze probíhala v papírně Korona Lochovice, kde nás pan průvodce provedl jen částí továrny, kde vyráběli z recyklovaného papíru šanony. Bylo to poučné, ale v některých částech budov to silně zapáchalo. Viděli jsme stroje, které recyklovaný papír slisovaly a ořezaly, aby vznikl úhledný karton, na který později nanesli lepidlo a nalepili barevný papír dle objednávky, (barva se určuje podle zákazníka). Po lehce zasmrádlé hale nás čekala vysoko postavená hala, kde se šanony skládaly dohromady. Celý proces byl celkem zajímavý. Mohli jsme vidět více, bohužel většina zaměstnanců měla zrovna pauzu na oběd a některé stroje byly mimo provoz, protože firma lepenku už kupuje a sama si ji nevyrábí. Každopádně celá exkurze byla zajímavá.

Osobně se mi nejvíc líbila exkurze ve sklárně.

 

Kateřina Chvalová 2.B.

 
   

Tonda Obal na cestách

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

I v letošním školním roce 2012/2013 jsme mohli u nás na škole přivítat pojízdnou výstavu o třídění, recyklaci a likvidaci odpadu pod názvem: „Tonda Obal na cestách“.

Studenti prvních ročníků si díky besedě mohli zopakovat, ale také rozšířit obzory v problematice obalů a odpadů, která se dotýká každého z nás. Součástí přednášky bylo promítání krátkých ukázek recyklace jednotlivých tříděných složek odpadu a likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách. Studenti si dále mohli prohlédnout ukázky vzorků materiálů vyrobených recyklací, včetně tzv. preformy pro PET láhve, které jsou již každodenní součástí našeho života.

Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Doufáme, že jsme tímto způsobem otevřeli oči i těm, kteří zatím nevstoupili na cestu, která vede k využití odpadu jako druhotné suroviny, a tím šetří městům peníze a nám všem i životní prostředí. Třídění už patří k dobrému vychování dvou třetin Čechů, tak proč se nepřidat?

Na závěr bychom chtěli poděkovat společnosti EKO-KOM, která nabízí tuto výstavu pro školy zdarma.

 

P. Šrámková

 
   

Strana 8 z 11