Ze života školy

Předávání maturitních vysvědčení 2014

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Fotografie z předávání maturitních vysvědčení pro rok 2014

 

Další fotografie jsou dostupné v galerii zde.

Originály zde umístěných fotografií jsou dostupné na vyžádání.

 
   

2. místo v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2014

Soutěže

Dne 6. října 2014 se konalo na OA Dušní, Praha 1 krajské kolo soutěže Ekonomický tým 2014.


Naši školu reprezentovali žáci 4. B Petr Mandera, Patrik Marek a Artur Kretinin. Kluci ukázali, že jsou skvěle sehraný tým, který v·soutěži získal celkový počet bodů 110. Toto bodové ohodnocení je vyneslo na úžasné 2. místo.


diplom.eko.2014.4B

 

Číst dále: 2. místo v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2014

   

Vědecký jarmark

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Tak opět po roce jsme navštívili vědecký jarmark, který proběhl 10. 9. 2014 před VŠCHT. Na začátku akce jsme dostali zadání seminárních prací a už jsme běželi pozorovat pokusy a pokládat zvídavé dotazy jednotlivým laborantům.

Zjistili jsme, jak se připravují některé potraviny, jaké jsou bezpečnostní prvky na automobilu a jak se testují, jak pracují kriminalisté, jaká barevná světla vydávají jednotlivé látky, záviděli jsme závodníkům, kteří jezdí ve formuli …

Bylo to zkrátka dopoledne plné poznání, díky za něj. :-)

studenti OA Kubelíkova

 

 
   

Podnikání v praxi

Školní akce

 

V úterý 9. 9. 2014 zavítali do naší školy dva podnikatelé ze společnosti Erudia, která již třetím rokem seznamuje studenty s úspěšnými podnikateli z řad velmi mladých lidí.

Besedy se zúčastnily třídy 4. A, 4. B, 4. C, 4. D a 4. E. Třída 4. B se zapojila již v minulém školním roce.

Ing. Kateřina Řeřichová

 


   

Chemie a energie

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

I v tomto školním roce k nám na školu zavítala Jitka s Martinem z VŠCHT v Praze, aby ukázali našim žákům z 1. a 2 ročníků mnoho zajímavých pokusů, které se týkaly různých forem energie. Seznámili nás se zdroji přírodní energie, s principem parního stroje a jeho účinností ve srovnání se současnými motory, s využitím fotovoltaických článků, ale také supravodičů. Supravodič nám představili pod názvem YBaCuO a většina žáků dokázala pojmenovat značky prvků. A co vy? Dokázali byste to také?

Studenti si mohli také zasoutěžit a získat několik zajímavých odměn. Na závěr hodiny se s námi Martin rozloučil střelbou z perkusní pistole z okna učebny. Hodina byla velmi zajímavá, vtipná a plná aktivit, takže se žákům velmi líbila.

Naše díky patří Jitce a Martinovi, že se plni síly a nadšení, i přes velké vedro, podělili o zajímavé poznatky a děje, se kterými se také setkáváme v každodenním životě, ale vždy je nevnímáme.

Mgr. P. Šrámková

 

 
   

Návštěva finále soutěže Puškinův památník v rámci školního projektu

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 6.6.2014 zástupci třídy 2.C navštívili jako diváci finále soutěže Puškinův  památník. Především zde získávali zkušenosti pro vlastní účinkování ve školním roce 2014/2015.

Žáci se s velkým zájmem dívali a poslouchali své vrstevníky, kteří je inspirovali pro příští rok.

    

Návštěva z Rakouska

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 3. 6. 2014 nás navštívili žáci a jejich vyučující z Obchodní akademie Hollabrunn v Rakousku. Pro svoji několikadenní návštěvu Prahy si zvolili nejen Pražský hrad a jiné památky, ale i naši školu. Bylo to velice milé setkání. Sedm žáků a jedna vyučující českého jazyka si se zájmem prohlédli naši školu a v přátelské atmosféře diskutovali se žáky 3. ročníku. Obě strany se aktivně zajímaly o dění ve škole, o výuku češtiny a němčiny jako cizího jazyka a o možnosti navázání vzájemných kontaktů. Do budoucna doufáme, že se tyto kontakty mezi oběma školami ještě více prohloubí.

Třída 3. A a PhDr. Eva Trojková

 
   

Den Země – 22. duben

Školní akce

 

Pro 1. – 3. ročníky byla vyhlášena v rámci ICT grafická soutěž ke dni Země. Žáci měli za úkol vytvořit návrh plakátu, který by upozorňoval na některý z problémů naší planety. Mohli si vybrat z následujících témat:


1. Přelidnění = populační exploze

2. Nedostatek potravy

3. Vyčerpání přírodních zdrojů

4. Znečištění prostředí

5. Nezvládnutý rozvoj techniky

6. Morální slepota

7. Válka či mír?

 

A jak to dopadlo? Opět jsme si potvrdili, že zde máme mnoho skrytých talentů, a proto hodnocení nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se nám podařilo vybrat 3, vlastně 4 nejlepší práce, jejichž autoři získali malou odměnu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o soutěž ke Dni Země, tak jsme tentokrát udělili i „bramborovou medaili“ za čtvrté místo.

Je pěkné vidět, že jsme schopni se nad problematikou naší planety zamyslet a svou myšlenku následně znázornit pomocí svých nabytých zkušeností a dovedností ve výpočetní technice.

 

A jaké je tedy výsledné pořadí?


1. místo – Dieudonné Mubenzem (3. B)

Dieudonné Mubenzem, 3. B


2. místo – Martin Dlouhý (2. B)

Martin Dlouhý, 2. B

 


4. místo – Matyáš Hynek (1. C) a 3. místo – Petr Menšík (2. C)

Matyáš Hynek, 1. C a Petr Menšík, 2. C


Všem výhercům gratulujeme a ostatním děkujeme za jejich účast.  Také děkujeme paní ředitelce za umožnění realizace této soutěže a následné zakoupení drobných odměn. Jako vždy nejúspěšnější práce budou k vidění na webu i v prostorách školy.


Organizátorky akce: Ing. M. Ficová, Mgr. P. Šrámková


   

Němčinář roku 2014

Soutěže

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

Dne 24.4.2014 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Němčinář roku 2014. V rámci této soutěže budou informováni o dosažené úrovni a získají přehled v jaké jazykové oblasti mají největší nedostatky a ve které jsou naopak úspěšní. Přejeme jim hodně úspěchů!

Eva Trojková, Ludmila Benešová

 
   

Studentské volby do Evropského parlamentu

Školní akce

Cannot find folder inside folder
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze25 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o
Client OS:Unknown
PHP:5.3.3-7+squeeze25

 

V pondělí 28. dubna 2014 se naše škola zúčastnila celostátních studentských voleb do Evropského parlamentu. Cílem bylo našim studentům přiblížit volební systém a základní demokratické principy. Touto cestou jsme chtěli podpořit aktivní účast mladých lidí v občanské společnosti. Celá akce se vydařila, zúčastnilo se 249 studentů z celkového počtu 383. Účast ve volbách bohužel ovlivnil nízký počet voličů ze čtvrtých ročníků, kteří se pilně připravují na blížící se maturitní zkoušky.

Na prvním místě se umístily dvě strany, a to ANO 2011 a Česká pirátská strana, každá s celkovým počtem hlasů čtyřicet čtyři. Na druhém místě se umístila TOP 09 a Starostové s třiceti devíti hlasy a na třetím místě Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO s devatenácti hlasy.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

 

Volební komise ve složení Karolína Papoušková, Jakub Kokoška a Tereza Bartošová.

    

Strana 7 z 11