Historie školy

Historie školy

 

Objekt školy v Kubelíkově ulici č. 37 se skládá z hlavní budovy, postavené do tvaru T, z velké tělocvičny, malé tělocvičny s přiléhající šatnou a nově postavené půdní vestavby a budoucí studovny s knihovnou.

K tělovýchovným účelům slouží školní dvůr a zahrada, proměněná v miniatletické hřiště. Žádost o stavební povolení je z roku 1910 a rozhodnutí o povolení stavby pro školní účely vydalo C. k. místodržitelství v Čechách 25. 5. 1911.

V roce 1913 byl zahájen provoz a přestěhovalo se sem již existující klasické gymnázium z Vlkovy ulice. Z architektonického hlediska patří budova mezi první pražské stavby se železobetonovými stropními konstrukcemi a dodnes je pod péčí památkářů.

V období po r. 1948 bylo gymnázium přejmenováno na jedenáctiletou střední školu a později na střední všeobecně vzdělávací školu. Vzdělávání v těchto školách se lišilo od klasických gymnázií.

V letech 1962 až 1986 zde působila základní škola. V roce 1986 zde vzniká střední ekonomická škola, která byla v roce 1991 přejmenována na obchodní akademii.

Na škole studovali například - nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert, první porevoluční ministr školství prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., spisovatelka PhDr. Jaromíra Hüttlová a spisovatel a scénárista Jaroslav Žák.