Obory vzdělání

Obory vzdělání

 


63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP: Sportovní management

Učební plán ke stažení zde.

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především v manažerských pozicích v tělovýchovných organizacích, profesionálních sportovních klubech, cestovních kancelářích, reklamních agenturách pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách především sportovního a ekonomického zaměření.

 

63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP: Obchodní akademie

Učební plán ke stažení zde.

Absolventi mají možnost najít uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách, především s ekonomickým nebo právním zaměřením.

 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

ŠVP: Sportovněmanažerské lyceum

Učební plán ke stažení zde.

Tento flexibilní obor vzdělání je určen absolventům základních škol, kteří se mohou uplatnit v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, mohou vykonávat konzultační a poradenskou činnost v oblasti tělovýchovy, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se sportovním a ekonomickým zaměřením.