Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněna do 31. 1. 2019.