Přijímací zkoušky nanečisto 2020

Přijímací zkoušky nanečisto 2020

 

Termín

28. 1. 2020 úterý v 14:40 – 17:10 hodin


Maximální počet

105 účastníků


Přihlášky

Webový formulář pro přihlašování je k dispozici zde.

Po přihlášení účastník obdrží emailem potvrzení přijetí přihlášky a registrační kód, pod kterým bude evidován.

Přihlášky se přijímají do 23. 1. 2020 nebo do naplnění kapacity.


Celková cena za oba testy je Kč 100.


Platba

Platba v hotovosti bude probíhat 28. 1. 2020 od 14:00 hodin v budově školy, učebna č. 001.


Testy

Obsah testů z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace bude vycházet z testů JPZ.


Pomůcky

Rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka.


Výsledky

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto budou zveřejněny na webových stránkách školy pod registračním kódem dne 4. 2. 2020.

Účastníci přijímacích zkoušek nanečisto si mohou dne 11. 2. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin osobně vyzvednout výsledky obou testů (záznamové archy a sešity zadání).


Upozornění

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto jsou orientační a neovlivní výsledek jednotné přijímací zkoušky.