Obchodní akademie - Klasická obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření – Klasická obchodní akademie

Vzdělávací program vychází z léty prověřených a osvědčených osnov, absolvent zná dobře účetnictví a má solidní základy z  ekonomiky, hovoří dvěma cizími jazyky ANJ + volitelný (FRJ, NEJ, RUJ, SPA), orientuje se v právním systému ČR.

Tento obor vzdělání je určen absolventům základních škol, kteří chtějí získat uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách s ekonomickým nebo právním zaměřením.


Vzdělávací program je rozdělen na:

povinný základ - rozložený do 4 let, poskytující kvalitní základ ve všeobecně vzdělávacích předmětech a velmi kvalitní přípravu v předmětech odborných,

volitelnou část - rozloženou do 3. a 4. ročníku, která žákům umožní připravit se na společnou (státní) část maturitní zkoušky, kde žák volí seminář z cizího jazyka, ze kterého chce maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky, nebo matematická cvičení.