Obchodní akademie - SM

63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření – Sportovní management

Vzdělávací program vychází z léty prověřených a osvědčených osnov, absolvent zná dobře účetnictví a má solidní základy z ekonomiky, hovoří dvěma cizími jazyky ANJ + volitelný (FRJ, NEJ, RUJ, SPA), orientuje se v  právním systému ČR.

Tento obor je určen absolventům základních škol, kteří chtějí najít uplatnění především v manažerských pozicích tělovýchovných organizací, profesionálních sportovních klubů, cestovních kanceláří, reklamních agentur pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách především sportovního a ekonomického zaměření.

 

Vzdělávací program je rozdělen na:

povinný základ - rozložený do 4 let, poskytující kvalitní základ ve všeobecně vzdělávacích předmětech a velmi kvalitní přípravu v předmětech odborných,

volitelnou část - rozloženou do 3. a 4. ročníku, která žákům umožní připravit se na společnou (státní) část maturitní zkoušky, kde žák volí seminář z cizího jazyka, ze kterého chce maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky, nebo matematická cvičení.