Obchodní akademie - SM

63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření – Sportovní management

Vzdělávací program vychází z léty prověřených a osvědčených osnov, absolvent zná dobře účetnictví a má solidní základy z ekonomiky, hovoří dvěma cizími jazyky ANJ + volitelný (FRJ, NEJ, RUJ, SPA), orientuje se v  právním systému ČR.

Tento obor je určen absolventům základních škol, kteří chtějí najít uplatnění především v manažerských pozicích tělovýchovných organizací, profesionálních sportovních klubů, cestovních kanceláří, reklamních agentur pro tělesnou výchovu a sport, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách především sportovního a ekonomického zaměření.

 

Vzdělávací program je rozdělen na:

povinný základ - rozložený do 4 let, poskytující kvalitní základ ve všeobecně vzdělávacích předmětech a velmi kvalitní přípravu v předmětech odborných,

volitelnou část - rozloženou do 3. a 4. ročníku, která žákům umožní připravit se na společnou (státní) část maturitní zkoušky, kde žák volí seminář z cizího jazyka, ze kterého chce maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky, nebo matematická cvičení.

 

Povinné vyučovací předměty

a) základní

český jazyk a literatura

ekonomika

dva cizí jazyky ANJ + (NEJ, SPJ,   FRJ, RUJ)

ekonomická cvičení

občanská nauka

marketing a management sportu

dějepis

účetnictví

hospodářský zeměpis

informační a komunikační technologie

matematika

písemná a elektronická komunikace

základy přírodních věd

právo

tělesná výchova

psychologie sportu

dějiny tělesné kultury

aplikované účetnictví a daně

teorie sportovní přípravy

odborná praxe

b) výběrové předměty

matematická cvičení, konverzace v anglickém, německém, španělském,    francouzském a ruském jazyce

 

Maturitní zkouška se skládá:

1. Společná (státní) část

2. Profilová část

a. ekonomika a sportovní management

b. účetnictví

c. praktická zkouška z odborných předmětů

 

Učební plán ke stažení zde.