Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Obor vzdělání s  možností průběžné profilace žáků během studia, poskytující kvalitní základ ve všeobecných i ekonomických předmětech.

Tento obor vzdělání poskytuje žákům mimo odbornosti i širší všeobecný základ s možností úspěšného přijetí na celou škálu vysokých škol.

Je určen absolventům základních škol, kteří chtějí pokračovat v dalším vzdělávání především na vysoké škole a těm, kteří zatím nemají o své profesní orientaci jasnou představu a potřebují získat čas a přehled.

 

Vzdělávací program je rozdělen na:

povinný základ - rozložený do 4 let, poskytující kvalitní vzdělání ve společenskovědních předmětech, ve dvou cizích jazycích, přírodovědných předmětech a matematice a garantuje kvalitní vzdělání v oblasti ekonomiky a účetnictví,

volitelnou část - rozloženou do 3. a 4. ročníku, která žákům umožní připravit se na společnou (státní) i profilovou (školní) část maturitní zkoušky.