Obchodní akademie - Klasická obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie, zaměření – Klasická obchodní akademie

Vzdělávací program vychází z léty prověřených a osvědčených osnov, absolvent zná dobře účetnictví a má solidní základy z  ekonomiky, hovoří dvěma cizími jazyky ANJ + volitelný (FRJ, NEJ, RUJ, SPA), orientuje se v právním systému ČR.

Tento obor vzdělání je určen absolventům základních škol, kteří chtějí získat uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách s ekonomickým nebo právním zaměřením.


Vzdělávací program je rozdělen na:

povinný základ - rozložený do 4 let, poskytující kvalitní základ ve všeobecně vzdělávacích předmětech a velmi kvalitní přípravu v předmětech odborných,

volitelnou část - rozloženou do 3. a 4. ročníku, která žákům umožní připravit se na společnou (státní) část maturitní zkoušky, kde žák volí seminář z cizího jazyka, ze kterého chce maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky, nebo matematická cvičení.

 

Povinné vyučovací předměty

a) základní

český jazyk a literatura

ekonomika

dva cizí jazyky ANJ + (NEJ, SPJ, FRJ, RUJ)

ekonomická cvičení

občanská nauka

účetnictví

dějepis

informační a komunikační technologie

hospodářský zeměpis

písemná a elektronická komunikace

matematika

právo

psychologie obchodního jednání

základy přírodních věd

podnikatelská praxe

tělesná výchova

aplikované účetnictví a daně

odborná praxe

b) výběrové předměty

matematická cvičení, konverzace v anglickém, německém, španělském, francouzském a ruském jazyce, podnikatelská praxe, daně a daňová soustava, marketingové řízení podniku

 

Maturitní zkouška se skládá:

1. Společná (státní) část

2. Profilová část

a. ekonomika

b. účetnictví

c. praktická zkouška z odborných předmětů

 

Učební plán ke stažení zde.