Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Příkaz k rozsahu maturitních zkoušek

 

Příkaz ředitelky školy k rozsahu maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021


Příkaz ředitelky školy - 1. dodatek k rozsahu MZ ze dne 27. 10. 2020 ke stažení

Přihláška k dobrovolné maturitní zkoušce pro školní rok 2020/2021 ke stažení


Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie ke stažení

2. dodatek k rozsahu maturitních zkoušek ze dne 1. 2. 2021 ke stažení

3. dodatek k rozsahu maturitních zkoušek ze dne 22. 3. 2021 ke stažení

Hodnocení zkoušek profilové části MZ ke stažení

 

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP sportovní management

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP sportovní management ke stažení

2. dodatek k rozsahu maturitních zkoušek ze dne 1. 2. 2021 ke stažení

3. dodatek k rozsahu maturitních zkoušek ze dne 22. 3. 2021 ke stažení

Hodnocení zkoušek profilové části MZ ke stažení

 

Obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ke stažení

2. dodatek k rozsahu maturitních zkoušek ze dne 1. 2. 2021 ke stažení

3. dodatek k rozsahu maturitních zkoušek ze dne 22. 3. 2021 ke stažení

Hodnocení zkoušek profilové části MZ ke stažení

 


Příloha č. 1 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách

Příloha č. 2 Sdělení MŠMT o vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky ke stažení


   

Aplikace k přípravě na maturitní zkoušky

 

Aplikace InspIS SETmobile k přípravě na maturitní zkoušky.

Infomace k aplikaci na stránkách ČŠI zde.

 

APLIKACE INSPIS SETMOBILE


   

Maturitní témata - Ekonomické lyceum

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

DĚJEPIS

ZEMĚPIS

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA


   

Maturitní témata - Obchodní akademie - Sportovní management

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA, MANAGEMENT a MARKETING SPORTU

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA


   

Maturitní témata - Obchodní akademie

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

ÚČETNICTVÍ

EKONOMIKA

ANGLICKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA