Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád:

 

Potvrzení o studiu (vzdělávání):

 

Uvolnění z tělesné výchovy

Žáci školy, kteří budou ze zdravotních důvodů uvolněni z tělesné výchovy, budou v hodinách docházet na náhradní výuku do paralelních tříd. V případě, že pro tyto žáky nebude možné z provozních důvodů zajistit náhradní výuku, mohou požádat ředitelku školy o uvolnění z vyučování. Pokud tak učiní, škola nenese za tyto žáky odpovědnost.

 

Ostatní: