Upozornění pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku

 

Nová přístupová hesla do informačního systému Bakaláři budou zákonným zástupcům doručena v zalepených obálkách, které dostanou v pondělí žáci 1. ročníku.