Začátek školního roku 2020/2021

 

Výuka začíná pro všechny žáky 1. září 2020 v  8 hodin.

Upozorňujeme, že ve vnitřních veřejných prostorách školy je povinné nošení roušek.

Do odvolání v rámci epidemiologických opatření žáci nepoužívají šatny a jdou přímo do svých kmenových učeben.

V rámci epidemiologických opatření se žáci budou řídit těmito příkazy:

Pokyny pro žáky

Zavedení roušek