Upozornění pro žáky budoucích prvních ročníků

V seznamu učebnic pro první ročníky vypadlo z názvu učebnice pro anglický jazyk slovo "Maturita" a zároveň je chybně uvedeno ISBN u čebnice Maturita Solutions 2nd edition Pre-Int. Workbook (Pack - book + CD) - správné ISBN pro tuto učebnici je 978-0-19-455359-9.