Online kurz matematiky pro studenty z pražských škol zdarma


Kurz přehledným způsobem opakuje středoškolské učivo matematiky. Je zaměřen na studenty, kteří maturují z matematiky a chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole. V rámci kurzu jsou připraveny jak řešené příklady a testy, tak diskuzní fóra, ve kterých mohou studenti využívat podporu odborných lektorů.

Nabízené on-line matematické kurzy jsou určeny pro studenty posledních dvou ročníků SŠ, kteří zvažují studium na vysoké škole. Cílem těchto kurzů je nejen připravit studenty na přechod na vysokou školu, ale také pomoci jim úspěšně zvládnout maturitní zkoušku na střední škole. Kurzy mají dlouhodobý charakter, předpokládaná délka průchodu kurzem je 2-3 měsíce, kdy student bude mít k dispozici studijní materiály a testy pro procvičení látky a také on-line podporu odborného lektora.

Kurzy probíhají v on-line v prostředí Moodle.

Více informací najdete na stránkách:
http://popularizacevedy.cuni.cz/pro-maturanty/matematika

Uskutečňováno v rámci projektu Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice.