Obchodní akademie Kubelíkova

Upozornění

 

Úřední hodiny školy během distančního studia:

Pondělí – čtvrtek: 7:45 – 14:00 hodin

Pátek: 8:00 – 12:00 hodin

 

Nový školní řád s platností od 3. listopadu 2020 ke stažení.

 


 

Distanční výuka od 5. října 2020

 

Na základě nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy bude od 5. října 2020 probíhat distanční výuka.

Žákům je redukován od 5. října 2020 rozvrh a na základě Příkazu ředitelky školy jsou povinni účastnit se online výuky dle vyznačení v suplování v informačním systému Bakaláři. Online vyučovací hodiny jsou označeny písmenem O a číslem učebny (např. O111 ).

V případě neúčasti žáka na těchto online vyučovacích hodinách jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni omluvit absenci třídnímu učiteli v souladu se Školním řádem.


Příkaz ředitelky školy - distanční výuka ke stažení

Nařízení HSHMP ke stažení


   

Informace Hygienické stanice Praha ohledně řešení výskytu COVID-19 ve školách

 

Informace HSHMP ke stažení.


   

Opatření ředitelky školy - karanténní opatření ve třídě 4. B

 

Opatření ředitelky školy ke stažení.


   

Příkaz ředitelky školy

 

Příkaz ředitelky školy - Zásady distančního studia


Příkaz ředitelky školy ke stažení


Microsoft Teams - rychlá příručka

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta


   

Mimořádné opatření MZ ČR

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR je od pátku 18. září 2020 zakázán všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, mj. ve všech vnitřních prostorách škol.


   

Sbírkové dny Světlušky

 

Naše škola se tradičně zapojí do akce Světluška. Dne 9. 9. 2020 můžete v ulicích Prahy potkat naše studenty třídy 3. A, kteří budou prodávat dárkové předměty.

Můžete přispět zakoupením předmětu, nebo přispět i bez zakoupení předmětu. Účelem konání sbírky je získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.

 

Světluška 2020


   

Strana 2 z 29