Obchodní akademie Kubelíkova

Ekonomické soutěže

 

Dne 6. 6. 2018 se žáci Malečková Kateřina 3. D, Šmejkal David 3. C a Jandíková Lucie 3. B zúčastnili soutěže Ekonomický trojboj v OA Dušní. Vybojovali 3. místo.

Dne 7. června se žáci ze 2. A Šorf Dominik a Miler Marek zúčastnili soutěže IT Zeus v OA Resslova 5.

Blahopřejeme.

Ing. Jana Šimůnková


 

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - obor Ekonomické lyceum

 

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - obor Ekonomické lyceum bylo ukončeno!

 

Kritéria 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - obor Ekonomické lyceum.


   

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ke stažení.


Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ke stažení.


Informace k přijímacímu řízení na tel. čísle: 725 834 356, 222 119 221.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ si osobně vyzvedněte v kanceláři školy v úředních hodinách:

Pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 hodin.


Zároveň s převzetím rozhodnutí o přijetí můžete odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK a jazykový formulář.  

Cizinci s sebou přinesou doklad o povolení k pobytu.


Prosíme Vás, pokud jste rozhodnuti na naši školu nenastoupit, dejte nám co nejdříve vědět na telefonní číslo 222 119 221, 725 834 356, abychom mohli na Vámi uvolněné místo přijmout dalšího uchazeče.


   

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Informace k přijímacímu řízení na tel. čísle: 725 834 356, 222 119 221.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ si osobně vyzvedněte v kanceláři školy ve dnech:


  • 30. 4. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin,
  • 2. 5. - 3. 5. 2018 od 7:00 do 18:00 hodin,
  • 4. 5. 2018 od 8:00 do 15:00 hodin,
  • 7. 5. 2018 od 8:00 do 12:00 hodin.

V následujících dnech si rozhodnutí o přijetí můžete vyzvednout od 8:00 do 15:00 hodin.


Zároveň s převzetím rozhodnutí o přijetí můžete odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK a jazykový dotazník.


Cizinci s sebou přinesou doklad o povolení k pobytu.


Prosíme Vás, pokud jste rozhodnuti na naši školu nenastoupit, dejte nám co nejdříve vědět na telefonní číslo 222 119 221, 725 834 356, abychom mohli na Vámi uvolněné místo přijmout ještě v prvním kole dalšího uchazeče.


V případě, že jste obdrželi rozhodnutí „nepřijat, ale splnil kritéria“ a máte zájem studovat na naší škole, dostavte se do budovy školy Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37, kde si můžete podat odvolání.


Výsledky přijímacího řízení ke stažení


63-41-M/02 Obchodní akademie - Sportovní management

63-41-M/02 Obchodní akademie - Klasická obchodní akademie.

78-42-M/02 Ekonomické lyceum.

Jazykový dotazník ke stažení.


Tabulky prvních a posledních uchazečů ke stažení.


Pořadí přijatých uchazečů - EL, OA

Pořadí přijatých uchazečů - SM


   

Sportovní kurz

 

V týdnu od 23. do 27. dubna jsme prožili 5 dní na sportovním kurzu na Staré Živohošti. Od začátku nám přálo počasí a tak jsme se mohli plně věnovat všem naplánovaným aktivitám, jako je softball, frisbee, jízda na lodičkách, chůze po laně přes vodní zátočiny a mnoho dalších.

Vše vyústilo soutěžemi a závody do kterých jsme šli s vervou, abychom urvali co nejvíce diplomů pro svou třídu.

Mgr. Kamil Sedlák


   

Soutěže v ruském jazyce

 

Ve dnech 24. 4. a 25. 5. se žáci naší školy zúčastnili dvou soutěží v ruském jazyce. V úterý 24. 4. se studentka Khrystyna Matveyev ze třídy 3. B umístila na skvělém 3. místě v celostátní soutěži v ruské konverzaci, ve které bojovala proti dalším dvanácti rusky hovořícím soupeřům.

Ve středu 25. 4. se 7 žáků ze třídy 3. B (Khrystyna Matveyev, Shebestyan Vladyslava, Jandíková Lucie, Macháč Petr, Soukop Jakub, Bzonek Robert, Gareis Šimon) a Artur Saradzhants ze 2. B zúčastnilo krajského kola soutěže ARS Poetika - Puškinův památník, které se konalo v Ruském centru vědy a kultury v Praze. Naši žáci se zde představili se zdařilým divadelním představením a předvedli skvělý výkon.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!

Mgr. Šárka Kyselá


soutez.ruj.18


   

Školní ekonomická soutěž

 

Učitelé odborných předmětů připravili 9. dubna 2018 ekonomickou soutěž pro žáky druhých a třetích ročníků.


Výsledky 2. ročníky:

1. Dominik ŠORF 2. A

2. Marek MILER 2. A

3. Filip FAIGL 2. BVýsledky 3. ročníky:

1. David ŠMEJKAL 3. C

2. Kateřina MALEČKOVÁ 3. D

3. Lucie JANDÍKOVÁ 3. B


Oceněným blahopřejeme.


   

Strana 6 z 23