Obchodní akademie Kubelíkova

Opravné, rozdílové a dodatečné zkoušky školního roku 2018/2019

 

Rozpis zkoušek ke stažení.


 

Termíny podzimních maturitních zkoušek 2019

 

Termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2019:


  • praktická zkouška z odborných předmětů:
    • pondělí 9. září 2019 - zahájení zkoušky v 7:30 h
  • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
    • čtvrtek 12. září 2019 - přesný čas zkoušek bude zveřejněn v prvním zářijovém týdnu

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 se budou konat od 2. do 6. září 2019 na spádové škole dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT (k dispozici např. na http://www.novamaturita.cz).


   

Úřední hodiny školy v době prázdnin

 

V průběhu letních prázdnin od 1. 7. – 23. 8. 2019 bude zajištěn provoz školy v pracovních dnech od 8 do 12 hod, od 26. 8. – 30. 8. 2019 od 8 – 15 hodin.

V případě potřeby využijte telefonní spojení: 222 119 221, 725 834 356.


   

Informační schůzka rodičů (zákonných zástupců) a žáků budoucích prvních ročníků

 

Informační schůzka rodičů (zákonných zástupců) a žáků budoucích prvních ročníků se koná dne 19. června 2019 v 17.00 hodin.

Jmenné seznamy žáků jednotlivých tříd budou vyvěšeny ve vestibulu školy.Škola může hromadně objednat učebnice pro výuku českého jazyka a literatury:

Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice)

Nová literatura pro střední školy 1 (pracovní sešit)

Přehled středoškolského učiva českého jazyka platná pro 1. až 4. ročník

Můžete svým podpisem potvrdit závaznou objednávku. Cena za učebnice při hromadné objednávce Kč 550 (sleva Kč 167).Fotografování žáků na ISIC karty

Pro vstup do budovy školy musí žáci povinně využívat ISIC karty.

Dne 19. 6. 2019 proběhne fotografování žáků budoucích prvních ročníků. Žák si přinese občanský průkaz nebo jiný doklad např. lítačku, pas. Žák vyplní přihlášku a zákonný zástupce na schůzce v 17.00 hodin ji podepíše.

Poplatek za vydání ISIC karty Kč 290, bude od žáka vybrán při jeho fotografování.

Žák obdrží doklad o zaplacení.V 15.00 hodin proběhne fotografování žáků přijatých na obor ekonomické lyceum a klasická obchodní akademie v učebně 213, 2. patro.


V 16.00 hodin proběhne fotografování žáků přijatých na obor sportovní management v učebně 213, 2. patro.   

Celostátní olympiáda z ruského jazyka

 

Naší žákyni Hanně Feyer byl v pondělí 10. června 2019 v Brožíkově síni Staroměstské radnice předán pamětní list za úspěšnou reprezentaci školy v celostátní olympiádě z ruského jazyka. Oceněné žákyni gratulujeme a přejeme další úspěchy.


olympiada.RUJ.19


   

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Informace k přijímacímu řízení na tel. čísle: 725 834 356, 222 119 221.


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ si osobně vyzvedne zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy od 22. 5. 2019 - úřední hodiny studijního oddělení 7:30 - 15:30.


Zároveň s převzetím rozhodnutí o přijetí můžete odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK a jazykový dotazník.


Prosíme Vás, pokud jste rozhodnuti na naši školu nenastoupit, dejte nám co nejdříve vědět na telefonní číslo: 222 119 221, 725 834 356, abychom mohli na Vámi uvolněné místo přijmout dalšího uchazeče.


V případě, že jste obdrželi rozhodnutí „nepřijat, ale splnil kritéria“ a máte zájem studovat na naší škole, můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání v kanceláři školy: Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37.


Výsledky přijímacího řízení ke stažení


78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Jazykový dotazník ke stažení

   

3. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

 

 

3. kolo přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ke stažení.

   

Strana 1 z 23